Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Byczynie

OR.2111.4.8.2021.SS

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Byczynie

Burmistrz Byczyny informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Byczynie została wybrana p. Joanna Olejnik.

Uzasadnienie

W dniu 8 kwietnia 2021 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Komisja powołana zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Byczynie większością głosów wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora - panią Joannę Olejnik. Pani Joanna Olejnik spełniła wszystkie wymagania formalne, stawiane kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły, ponadto kandydatura pani Joanny Olejnik uzyskała wymaganą odrębnymi przepisami większość głosów, niezbędną do wyłonienia jej jako kandydata na stanowisko dyrektora.

 

Burmistrz

mgr Iwona Sobania

 

Byczyna, dnia 9 kwietnia 2021 r.


Załącznik:

PDFInformacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora ZS w Byczynie.pdf (37,90KB)