Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie 2021

PDFProtokoł ze wspolnego posiedzenia Komisji w dniu 20 stycznia 2021 .pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 22.01.2021 .pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2021 .pdf

PDFProtokoł z posiedzenia Komisji Polityki Gospoadraczej, Rolnictwa i Budzetu z 23 marca 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 kwietnia 2021 .pdf

PDFProtokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Ronictwa i Budżetu z 26 maja 2021.pdf
PDFProtokoł z Wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 28 czerwca 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej, Budzetu i Rolnicwa w dniu 27 sierpnia 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 29 września 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 październiaka 2021.pdf
PDFProtokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 listopada 2021.pdf
PDFProtokół ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 1 grudnia 2021.pdf
PDFProtokół z wspólnego posiedzenia komisji w dniu 27 grudnia 2021.pdf 

Wersja XML