Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24.02.2021r. o godz. 14:00

Termin: 24.02.2021, g. 14:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  PDFZawiadomienie na XXXVII sesjię i Komisje.pdf

 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. 5. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji.
 6. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi nr 1311O na odcinku ul. Stawowej w Byczynie (druk nr 270)

   PDFDruk nr 270.pdf

  2. b. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1310O w Wojsławicach (druk nr 271),

   PDFDruk nr 271.pdf

  3. c. zmiany w budżecie gminy na 2021 rok (druk nr 272)

   PDFDruk Nr 272.pdf

  4. d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2021-2034 (druk nr 273)

   PDFDruk Nr 273.pdf

 9. 9. Funkcjonowanie oświaty w latach 2021-2023.

  PDFFunkcjonowanie Oświaty w latach 2021-2023.pdf

 10. 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie za rok 2020.

  PDFSprawozdanie z działności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.pdf

 11. 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania. Przemocy w Rodzinie w Gminie Byczyna za rok 2020.

  PDFSprawozdanie z działaności Zespołu Interdyscyplinarnego za 2020 rok.pdf

 12. 12. Wolne wnioski.
 13. 13. Komunikaty.
 14. 14. Zakończenie sesji.
Wersja XML