Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Byczyna w IV kwartale 2020 roku.

Byczyna, dnia 14 stycznia 2021 r.

 

Informacja o umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych Gminy Byczyna w IV kwartale 2020 roku

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Byczyny informuje o dokonanych w IV kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 16 699,78 zł. Szczegółowe zestawienie umorzonych niepodatkowych należności budżetowych przedstawiono w poniższej tabeli:

LP Nazwa podmiotu Tytuł należności

Kwota umorzenia niepodatkowych należności budżetowych

1.

5 osób fizycznych

Czynsz mieszkaniowy
(1999r.-2004r.)

5 004,47 zł - należność główna
11 695,31 zł - odsetki

 

Załącznik:

PDFInformacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Byczyna w IV kwartale 2020 r..pdf
 

Wersja XML