Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z 30 grudnia 2020 roku. Sesja XXXIV, kadencja VIII

UCHWAŁA NR XXXIV/234/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy
Byczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu PDFUchwała Nr XXXIV_234_20-Sport.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/235/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Byczyna lub jej jednostkom organizacyjnym oraz
rekompensaty za koszty odzyskania należności PDFUchwała Nr XXXIV_235_20.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/236/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości PDFUchwała Nr XXXIV_236_20 - Sprzedaż.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/237/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Problemów Społecznych na rok 2021 PDFUchwała Nr XXXIV_237_20 - program.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/238/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok PDFUchwała Nr XXXIV_238_20 Budzet 2020.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/239/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.  PDFUchwała Nr XXXIV_239_20 - WPF.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/240/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 PDFUchwała Nr XXXIV_240_20-Niewygasające.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/241/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uznania wniosku dotyczącego działki gminnej nr 297/25 a. m. 1
w Gołkowicach gm. Byczyna za zasadny PDFUchwała Nr XXXIV_241_20-Wniosek.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/242/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przekazania petycji organowi właściwemu do rozpatrzenia PDFUchwała Nr XXXIV_242_20-Petycja.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/243/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/303/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia
31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych
o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Byczyna oraz jej jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do
udzielania tych ulg PDFUchwała Nr XXXIV_243_20-Zmiana.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/244/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Byczyna na 2021 rok PDFUchwała Nr XXXIV_244_20-Budżet 2021.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/245/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe gminy na lata 2021-2034 PDFUchwała Nr XXXI_245_20 - WPF 2021.pdf

PDFXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Byczynie - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML