Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji
z dnia 30 kwietnia 2003 roku - IV kadencja


Uchwała Nr VII-61-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok 

DOCUchwała Nr VII-61-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-62-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium za 2002 rok 

DOCUchwała Nr VII-62-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-63-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

DOCUchwała Nr VII-63-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-64-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały 

DOCUchwała Nr VII-64-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-65-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok 

DOCUchwała Nr VII-65-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-66-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie pozbawienia zaliczenia do kategorii dróg i ulic 

DOCUchwała Nr VII-66-03 RM.doc


Uchwała Nr VII-67-03 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 kwietnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu 

DOCUchwała Nr VII-67-03 RM.doc


 

Wersja XML