Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie

Termin: 11.12.2020, g. 08:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.
 3. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 4. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej (druk nr 246)

   PDFDruk Nr246.pdf

  2. 5.2. zmiany w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr 247)

   PDFDruk Nr 247.pdf

 6. 6. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na XXXIII sesję RM.pdf

Wersja XML