Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 1 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

Byczyna, dnia  26 listopada  2020 r.

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa

                         Rady Miejskiej

                           w Byczynie 

  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

                        Rady Miejskiej

                          w Byczynie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Byczynie

 

OR.0012.17.2020.MC

          Działając na podstawie  art. 21  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i § 35 ust.1 Statutu Gminy Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2016r. poz. 966).       

                                                                                                 z w o ł u j ę :

w dniu 1.12.2020 (wtorek), na godz. 1400  w sali Ośrodka Kultury w Byczynie  wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Byczynie
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Opiniowanie przedłożonego projektu budżetu na 2021 rok
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący Komisji              Przewodnicząca   Komisji              Przewodnicząca Komisji

            /-/  Grzegorz Kapica                             /-/ Gabriela Paszek                   /-/ Zygmunt Wiśniewski 

Wersja XML