Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 15:00

Termin: 25.11.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. 1. Otwarcie sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad i wskazanie Sekretarza sesji.

 2. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji.
 3. 4. Przyjęcie porządku obrad.
 4. 5. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji.
 5. 6. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach oraz sposobie ich realizacji.
 6. 7. Sprawozdanie Burmistrza z podejmowanych działań i decyzji w okresie międzysesyjnym.
 7. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 8.1. zaniechania realizacji inwestycji (druk nr 239)

   PDFDruk nr 239.pdf

  2. 8.2. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021(druk nr 240),

   PDFDruk Nr 240.pdf

  3. 8.3. zmiany w budżecie gminy Byczyna na 2020 rok (druk nr 241)

   PDFDruk nr 241.pdf

  4. 8.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice (druk nr 242)

   PDFDruk nr 242.pdf

  5. 8.5. określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej (druk nr 243).

   PDFDruk nr 243..pdf
    

 8. 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Byczyna za rok szkolny 2019/2020

  PDFInformacja o stanie relizacji zadań Oświatowych Gminy Byczyna w roku szkolnym 2019_2020.pdf

 9. 10. Realizacja inwestycji założonych w budżecie na 2020 rok.

  PDFRealizacja Inwestycji zalożonych w 2020 roku.pdf

 10. 11. Wolne wnioski.
 11. 12. Komunikaty.
 12. 13. Zakończenie sesji.

PDFZawiadomienie na XXXII sesję RM w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 15.00.pdf

PDFZawiadomienie na Komisję.pdf

PDFwpf 2021.pdf
PDFProjekt Budżetu na 2021 rok.pdf
 

W związku ze stanem epidemiologicznym w Polsce Burmistrz Byczyny  zwracam się z prośbą  do wszystkich zainteresowanych mieszkańców   do obejrzenia sesji Rady Miejskiej  w Byczynie  w formie  transmisji on- line na stronie http://bip.byczyna.pl/7667/4431/transmisja-obrad-rady-miejskiej-w-byczynie.html 

Wersja XML