Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów zgromadzonych w PSZOK w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf


PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty.doc
ZIPZałącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ.zip
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.doc
DOCXZałącznik nr 5 i 6 do SIWZ - wykazy - usług i sprzętu.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy.docx
PDFZałącznik nr 8 - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - umowa powierzenie dancyh.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ_Instrukcja Uzytkownika Systemu miniPortal-ePUAP.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXX22420 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28.10.2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna.pdf
PDFUCHWAŁA NR XXX22520 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 28.10.2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (..).pdf

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=21861c70-4a2c-4300-afc7-d1e8fa97d006

 

Wersja XML