Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna oraz statystyczną liczbę uczniów i wychowanków

                                            Informacja podlegająca ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej

         Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (DZ.U. z 2020 r. poz.17.) Gmina Byczyna ogłasza:

  1. II aktualizację podstawowej kwoty dotacji na 2020 rok dla placówek publicznych  i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna oraz statystyczną liczbę uczniów  i wychowanków.

           Typ placówki

Podstawowa kwota dotacji - roczna

Podstawowa kwota dotacji - miesięczna

 Statystyczna liczba uczniów/wychowanków

 Przedszkole

 

9758,48 zł

813,21 zł

207,67

Oddział przedszkolny zorganizowany w  szkole podstawowej

7 835,05 zł

 

652,92 zł

31,67

 

 

                                                                                                                                              Burmistrz  Byczyny

                                                                                                                                             / - / Iwona Sobania

Wersja XML