Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11724800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
199344189645188380191581202938216471173844137348106441106535110549157830
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
182996166289190028176352155109162767190387157383187711176041197587199302
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
112577105670110876130537127999129169137457138366147476179638138728162770
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7878775429639207309080648720308706179913907029570397214152029
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
460684260038560397246606649532590826078447917574497260769394
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
27204077780177449623296933012306995168739466408694667549359
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005278
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 184219
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 91403
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 80163
 4. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 70433
 5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 50343
 6. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 32321
 7. Ogłoszenia o dzierżawie
  Wyświetleń: 31185
 8. Przetargi w roku 2015
  Wyświetleń: 26602
 9. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 23910
 10. Przetargi w roku 2016
  Wyświetleń: 22684
 11. Władze samorządowe
  Wyświetleń: 21353
 12. Ogłoszenia o sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 18823
 13. Ogłoszenia Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 18662
 14. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 18201
 15. Przetargi w roku 2014
  Wyświetleń: 17389
 16. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2018
  Wyświetleń: 17192
 17. Zapytania ofertowe 2019
  Wyświetleń: 17187
 18. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 16787
 19. Przetargi w roku 2009
  Wyświetleń: 16763
 20. Zapytania ofertowe 2018
  Wyświetleń: 16556
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16490
 22. Przetargi w roku 2008
  Wyświetleń: 16407
 23. Kierunki zagospodarowania przestrzennego - polityka przestrzenna Gminy
  Wyświetleń: 16192
 24. Polityka prywatności serwisu bip.byczyna.pl
  Wyświetleń: 15749
 25. Protokoły z sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 15398
 26. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2015
  Wyświetleń: 15388
 27. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2016
  Wyświetleń: 15344
 28. Aktualności
  Wyświetleń: 15236
 29. Rokowania
  Wyświetleń: 15233
 30. Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 14878
 31. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2016
  Wyświetleń: 14443
 32. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2017
  Wyświetleń: 14314
 33. Przetargi w roku 2017
  Wyświetleń: 14222
 34. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 13337
 35. Karty usług
  Wyświetleń: 13141
 36. Przetargi w roku 2018
  Wyświetleń: 12892
 37. Kontrole przeprowadzone przez UM Byczyna
  Wyświetleń: 12860
 38. Przetargi w roku 2010
  Wyświetleń: 12778
 39. Przetargi w roku 2013
  Wyświetleń: 12579
 40. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2013
  Wyświetleń: 12546
 41. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 12498
 42. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 12480
 43. Protokoły z komisji stałych Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12461
 44. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 12372
 45. Budżet
  Wyświetleń: 12291
 46. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 12273
 47. Przetargi w roku 2011
  Wyświetleń: 12209
 48. Skład osobowy Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 12116
 49. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 11925
 50. Gminne Placówki Oświatowe
  Wyświetleń: 11834
 51. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11456
 52. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2011
  Wyświetleń: 11414
 53. Obwieszczenia środowiskowe
  Wyświetleń: 11195
 54. Przetargi w roku 2012
  Wyświetleń: 11172
 55. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11169
 56. Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 11151
 57. Mapa
  Wyświetleń: 11110
 58. Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 11058
 59. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 10916
 60. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10829
 61. OPIEKA SPOŁECZNA
  Wyświetleń: 10827
 62. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2014
  Wyświetleń: 10827
 63. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami
  Wyświetleń: 10806
 64. Uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10716
 65. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 10609
 66. Plan zarządzania kryzysowego Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 10477
 67. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10415
 68. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2007
  Wyświetleń: 10374
 69. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2012
  Wyświetleń: 10308
 70. Referat Finansowo - Księgowo - Podatkowy
  Wyświetleń: 10161
 71. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 10154
 72. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2014
  Wyświetleń: 10078
 73. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9962
 74. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 9826
 75. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 9820
 76. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 9739
 77. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2017
  Wyświetleń: 9594
 78. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 9464
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9358
 80. Przetargi do 60 000 EURO
  Wyświetleń: 9243
 81. Przetargi z zakresu gospodarki nieruchomościami 2015
  Wyświetleń: 9210
 82. Ogłoszenia - Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9123
 83. Oferty inwestycyjne
  Wyświetleń: 8968
 84. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 8952
 85. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8904
 86. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 8652
 87. Aktualności oświatowe
  Wyświetleń: 8633
 88. Przetargi z zakresu gospodarki ruchomościami
  Wyświetleń: 8629
 89. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2013-2025
  Wyświetleń: 8623
 90. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 8599
 91. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 8504
 92. Komunikaty
  Wyświetleń: 8458
 93. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2004
  Wyświetleń: 8425
 94. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 8329
 95. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2005
  Wyświetleń: 8204
 96. Informacje o wydanych decyzjach
  Wyświetleń: 8150
 97. Zarządzenia styczeń 2011
  Wyświetleń: 8132
 98. Informacje o składzie i funkcjach Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 8056
 99. Referat Organizacyjny i Oświaty
  Wyświetleń: 7996
 100. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2006
  Wyświetleń: 7898
 101. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7887
 102. Rozstrzygnięcie w sprawie zgłoszonych uwag
  Wyświetleń: 7865
 103. Ogłoszenia PP
  Wyświetleń: 7836
 104. Przetarg ustny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 7813
 105. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 7740
 106. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 7662
 107. Rejestry
  Wyświetleń: 7645
 108. Ogłoszenia - Wybory PE 2014
  Wyświetleń: 7644
 109. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2016
  Wyświetleń: 7594
 110. Przetargi w roku 2019
  Wyświetleń: 7508
 111. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 7498
 112. KONTAKT
  Wyświetleń: 7402
 113. Rokowania 2015
  Wyświetleń: 7377
 114. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 7345
 115. Rekrutacja do szkół i przedszkola
  Wyświetleń: 7341
 116. Zapytanie ofertowe - tablice pamiątkowe
  Wyświetleń: 7328
 117. Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju
  Wyświetleń: 7275
 118. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I.120.1.2011
  Wyświetleń: 7270
 119. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 7245
 120. Wybory Prezydenta RP
  Wyświetleń: 7230
 121. Zarządzenia Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 7212
 122. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 7191
 123. DZIENNIKI USTAW
  Wyświetleń: 7183
 124. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 7094
 125. Internetowa wyszukiwarka Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7061
 126. Przetarg pisemny nieograniczony 2015
  Wyświetleń: 6928
 127. Dowóz
  Wyświetleń: 6927
 128. Monitor Polski
  Wyświetleń: 6926
 129. WYBORY
  Wyświetleń: 6826
 130. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017
  Wyświetleń: 6743
 131. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice.
  Wyświetleń: 6489
 132. System zarządzania jakością PN EN ISO 2009:2015-10
  Wyświetleń: 6482
 133. Wybory Sejm i Senat RP 2015
  Wyświetleń: 6303
 134. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 6300
 135. Rokowania 2014
  Wyświetleń: 6283
 136. Przetarg ustny ograniczony 2015
  Wyświetleń: 6269
 137. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6263
 138. Komunikat
  Wyświetleń: 6246
 139. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 6218
 140. Rokowania 2018
  Wyświetleń: 6069
 141. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 6019
 142. Dokumenty do pobrania
  Wyświetleń: 6001
 143. Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 5953
 144. Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
  Wyświetleń: 5949
 145. Ogłoszenia 2013
  Wyświetleń: 5925
 146. Uchwały Rady Miejskiej 2017
  Wyświetleń: 5891
 147. Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik
  Wyświetleń: 5834
 148. Jawny rejestr zbiorów danych osobowych
  Wyświetleń: 5762
 149. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
  Wyświetleń: 5654
 150. Dotacje na zabytki
  Wyświetleń: 5637
 151. Uchwały Rady Miejskiej 2009
  Wyświetleń: 5618
 152. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5609
 153. Nabór na stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5601
 154. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowo-osobowego.
  Wyświetleń: 5583
 155. Uchwały Rady Miejskiej 2015
  Wyświetleń: 5542
 156. Przetarg ustny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5537
 157. Uchwały Rady Miejskiej 2016
  Wyświetleń: 5518
 158. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Autobus marki Autosan
  Wyświetleń: 5502
 159. Ogłoszenia 2017
  Wyświetleń: 5487
 160. Przetag pisemny nieograniczony 2016
  Wyświetleń: 5487
 161. Uchwały Rady Miejskiej 2008
  Wyświetleń: 5462
 162. Samoocena metodą CAF
  Wyświetleń: 5456
 163. Uchwały Rady Miejskiej 2006
  Wyświetleń: 5451
 164. Uchwały Rady Miejskiej 2003
  Wyświetleń: 5411
 165. Uchwały Rady Miejskiej 2007
  Wyświetleń: 5401
 166. Ogłoszenia 2018
  Wyświetleń: 5390
 167. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r
  Wyświetleń: 5390
 168. RYCERSKA BYCZYNA SP. Z O.O.
  Wyświetleń: 5387
 169. Ogłoszenia 2014
  Wyświetleń: 5366
 170. Zarządzenia Burmistrza od nr 23/09 do nr 37/09 - V kadencja - marzec 2009
  Wyświetleń: 5363
 171. Klauzula Informacyjna RODO
  Wyświetleń: 5353
 172. Ogłoszenia 2015
  Wyświetleń: 5351
 173. Elektroniczny Rejestr Uchwał
  Wyświetleń: 5332
 174. Uchwały Rady Miejskiej 2010
  Wyświetleń: 5324
 175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych -specjalisty terapii uzależnień w CISPOL
  Wyświetleń: 5323
 176. Rokowania 2016
  Wyświetleń: 5264
 177. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/08 do nr 90/08 - V kadencja - wrzesień 2008
  Wyświetleń: 5255
 178. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2015 r.
  Wyświetleń: 5241
 179. Uchwały Rady Miejskiej 2011
  Wyświetleń: 5238
 180. Oświadczenia majątkowe za 2013 rok
  Wyświetleń: 5228
 181. Zarządzenia Burmistrza od nr 104/08 do nr 110/08 - V kadencja - listopad 2008
  Wyświetleń: 5226
 182. Zarządzenia Burmistrza od nr 111/08 do nr 123/08 - V kadencja - grudzień 2008
  Wyświetleń: 5220
 183. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/08 do nr 103/08 - V kadencja - październik 2008
  Wyświetleń: 5217
 184. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
  Wyświetleń: 5205
 185. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.05.2010 r.
  Wyświetleń: 5173
 186. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/09 do nr 29/09 - V kadencja - styczeń 2009
  Wyświetleń: 5117
 187. Byczyńska strefa rozwoju przemysłowego
  Wyświetleń: 5071
 188. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5068
 189. Zarządzenia Burmistrza od nr 13/09 do nr 22/09 - V kadencja - luty 2009
  Wyświetleń: 5056
 190. Okresowa ocena jakości wody
  Wyświetleń: 5006
 191. Zarządzenia Burmistrza od nr 59/08 do nr 75/08 - V kadencja - sierpień 2008
  Wyświetleń: 4997
 192. Ogłoszenia 2019
  Wyświetleń: 4945
 193. Przetag ustny ograniczony 2016
  Wyświetleń: 4927
 194. Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów w województwie opolskim
  Wyświetleń: 4893
 195. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2015
  Wyświetleń: 4892
 196. OGŁOSZENIA
  Wyświetleń: 4849
 197. Opłata od posiadania psa
  Wyświetleń: 4849
 198. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 4838
 199. Zarządzenia Burmistrza od nr 51/08 do nr 58/08 - V kadencja - lipiec 2008
  Wyświetleń: 4820
 200. Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 4789
 201. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 4779
 202. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2018 ROKU
  Wyświetleń: 4762
 203. Zarządzenia Burmistrza od nr 19/08 do nr 27/08 - V kadencja - marzec 2008
  Wyświetleń: 4756
 204. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/02 do nr 19A/02 -IV kadencja- grudzień 2002 r.
  Wyświetleń: 4707
 205. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 4704
 206. Zarządzenia Burmistrza od nr 45/08 do nr 50/08 - V kadencja - czerwiec 2008
  Wyświetleń: 4690
 207. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna na lata 2016-2024
  Wyświetleń: 4681
 208. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2012 r.
  Wyświetleń: 4654
 209. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 4639
 210. 2. Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 4638
 211. 4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna
  Wyświetleń: 4618
 212. Działka Nr 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 4587
 213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Dobiercice
  Wyświetleń: 4557
 214. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 19.08.2011 r.
  Wyświetleń: 4541
 215. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na mieszkania - Polanowice 83a
  Wyświetleń: 4528
 216. I rokowania na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej
  Wyświetleń: 4515
 217. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup zwierząt w ramach projektu Ożywić pola Byczyny
  Wyświetleń: 4496
 218. Działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 4495
 219. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/08 do nr 13/08 - V kadencja - styczeń 2008
  Wyświetleń: 4478
 220. REMONT LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM W BISKUPICACH
  Wyświetleń: 4467
 221. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok
  Wyświetleń: 4464
 222. PKS Kluczbork
  Wyświetleń: 4455
 223. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/08 do nr 32/08 - V kadencja - kwiecień 2008
  Wyświetleń: 4455
 224. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2015 roku
  Wyświetleń: 4436
 225. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w hali sportowej Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 4421
 226. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 4420
 227. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 4402
 228. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 4382
 229. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4382
 230. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 4379
 231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 48.000 litrów
  Wyświetleń: 4370
 232. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/08 do nr 44/08 - V kadencja - maj 2008
  Wyświetleń: 4369
 233. I rokowania na zbycie nieruchomości 27.09.2011 r.
  Wyświetleń: 4368
 234. Rokowania 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 4356
 235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Nasalach
  Wyświetleń: 4351
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów - II przetarg
  Wyświetleń: 4343
 237. Ogłoszenie archiwalne - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH NA MIESZKANIE DLA REPATRIANTÓW-Nasale 58
  Wyświetleń: 4338
 238. REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZONYCH NA OBSZARZE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 4321
 239. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4317
 240. Hydrokom
  Wyświetleń: 4316
 241. ORGANY SPÓŁKI
  Wyświetleń: 4311
 242. Ogłoszenie o II rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 4307
 243. LOKALE WYBORCZE PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 4296
 244. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 4277
 245. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Byczynie
  Wyświetleń: 4265
 246. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 4234
 247. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok
  Wyświetleń: 4233
 248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 4231
 249. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 4226
 250. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1 - 5
  Wyświetleń: 4208
 251. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 4205
 252. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 4194
 253. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 4191
 254. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/3/05
  Wyświetleń: 4171
 255. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok
  Wyświetleń: 4159
 256. Podatki i opłaty dla Gminy Byczyna w 2013 r.
  Wyświetleń: 4156
 257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 4152
 258. Zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 4145
 259. 12. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 4136
 260. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 4129
 261. Kredyt długoterminowy do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 4126
 262. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - Zakup paliw płynnych - oleju napędowego w ilości ok. 39.000 litrów
  Wyświetleń: 4126
 263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 4120
 264. Obwieszczenie o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4093
 265. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 929/2 i 929/3
  Wyświetleń: 4088
 266. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/08 do nr 18/08 - V kadencja - luty 2008
  Wyświetleń: 4085
 267. Podział Gminy Byczyna na okregi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu
  Wyświetleń: 4078
 268. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 4078
 269. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna dz. nr 392/10 k.m. 7
  Wyświetleń: 4073
 270. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 4070
 271. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 4068
 272. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie
  Wyświetleń: 4064
 273. Projekt farmy wiatrowej Jaśkowice
  Wyświetleń: 4063
 274. Co i jak załatwić w Urzędzie
  Wyświetleń: 4059
 275. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych oleju napędowego w ilości ok.46.000 litrów
  Wyświetleń: 4059
 276. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 4052
 277. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 4048
 278. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2012 roku:
  Wyświetleń: 4048
 279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego w Polanowicach
  Wyświetleń: 4047
 280. Dyrektor Ośrodka Kultury w Byczynie
  Wyświetleń: 4046
 281. Spółdzielnia Socjalna „Gród”
  Wyświetleń: 4039
 282. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - opublikowane
  Wyświetleń: 4030
 283. AKTUALNOŚCI
  Wyświetleń: 4024
 284. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z odbudową mostu w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 4022
 285. Projekt budżetu na 2013 rok
  Wyświetleń: 4021
 286. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale - Nowy Gródek - etap I
  Wyświetleń: 4015
 287. Ustawowe terminy czynności wyborczych
  Wyświetleń: 4012
 288. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 4012
 289. 11. Przebudowa stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 4005
 290. Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4004
 291. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4002
 292. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 413/1 k.m.7, Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3998
 293. INFORMACJA O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.
  Wyświetleń: 3988
 294. Ogłoszenie o rokowaniach - Byczyna dz. nr 813/4 k.m.10
  Wyświetleń: 3983
 295. Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach i filii w Dobiercicach w ilości ok. 60 000l.
  Wyświetleń: 3981
 296. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3981
 297. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3978
 298. Ogłoszenia 2016
  Wyświetleń: 3972
 299. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Remont ul. 11-go Listopada w Byczynie
  Wyświetleń: 3964
 300. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
  Wyświetleń: 3955
 301. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 745/18 k.m. 9
  Wyświetleń: 3953
 302. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do dnia 29 października 2010 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 3948
 303. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie zadanie: Budowa całorocznego lodowiska w Byczynie
  Wyświetleń: 3937
 304. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 219/2 k.m. 4
  Wyświetleń: 3936
 305. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3924
 306. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 3921
 307. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3920
 308. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 3916
 309. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3916
 310. OBWIESZCZENIE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 3912
 311. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości ok. 35 000 l
  Wyświetleń: 3910
 312. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 813/4 km10, 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3901
 313. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3895
 314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 150.000,00 zł. na Sieć wodociągową w obrębie murów obronnych miasta Byczyna - etap II
  Wyświetleń: 3893
 315. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3892
 316. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup paliw płynnych
  Wyświetleń: 3890
 317. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015–2024
  Wyświetleń: 3886
 318. Zakup paliw płynnych-olej napędowy w ilości ok. 44.000 litrów
  Wyświetleń: 3882
 319. PRZETARGI Z ZAKRESU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 2019
  Wyświetleń: 3879
 320. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 20 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3877
 321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Droga dojazdowa do pałacu w Nasalach
  Wyświetleń: 3877
 322. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego ratusza
  Wyświetleń: 3871
 323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3869
 324. PRZEBUDOWA ULIC: SŁOWACKIEGO, SADOWEJ, MICKIEWICZA, 400-LECIA BITWY POD BYCZYNĄ
  Wyświetleń: 3867
 325. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inżynier kontraktu - Inspektor nadzoru dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3865
 326. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/1/05
  Wyświetleń: 3860
 327. Unieważnienie postępowania - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3859
 328. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 3858
 329. Ogłoszenie o rokowaniach - Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3857
 330. Głosowanie w wybranym lokalu wyborczym w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3854
 331. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 813/4 km 10
  Wyświetleń: 3854
 332. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 i 933/11
  Wyświetleń: 3852
 333. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 3849
 334. Termomodernizacja budynku PSP w Roszkowicach
  Wyświetleń: 3848
 335. Wyciąg z Obwieszczenia o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3843
 336. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 3842
 337. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2011 roku:
  Wyświetleń: 3841
 338. Odwołanie I przetargu ustnego nieograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność
  Wyświetleń: 3838
 339. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000,00 zł. na wydatki nie znajdujace pokrycia w planowanych dochodach
  Wyświetleń: 3834
 340. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3832
 341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.170.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2009 roku
  Wyświetleń: 3831
 342. KOMUNIKAT BURMISTRZA BYCZYNY
  Wyświetleń: 3826
 343. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 3819
 344. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3815
 345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD oraz sprzętu RTV dla 14 mieszkań dla repatriantów w Polanowicach nr 81
  Wyświetleń: 3812
 346. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3811
 347. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3795
 348. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 490/16 km 7
  Wyświetleń: 3793
 349. Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 3793
 350. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3791
 351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do budynków mieszkalnych w Miechowej
  Wyświetleń: 3788
 352. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3787
 353. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3783
 354. Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 3781
 355. Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - ogłoszenie przesłane do publikacji
  Wyświetleń: 3780
 356. Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3777
 357. Zawiadomienie o postępowaniu adminstracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
  Wyświetleń: 3767
 358. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna Etap3
  Wyświetleń: 3761
 359. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3758
 360. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 3756
 361. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
  Wyświetleń: 3755
 362. Uchwały Rady Miejskiej 2018
  Wyświetleń: 3752
 363. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 6 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 3747
 364. OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 12 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 3746
 365. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.200.000,00 zł.
  Wyświetleń: 3745
 366. Ogłoszenie archiwalne - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3743
 367. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1.500.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. ?Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Byczyna?
  Wyświetleń: 3742
 368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup mebli dla repatriantów
  Wyświetleń: 3742
 369. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2010 roku:
  Wyświetleń: 3740
 370. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3739
 371. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16 km7, 919/7 km 12, 919/8 km 12
  Wyświetleń: 3737
 372. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych dla realizacji inwestycji: Mieszkania socjalne ul. Krótka w Byczynie
  Wyświetleń: 3728
 373. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3727
 374. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna - Etap 2
  Wyświetleń: 3727
 375. Komunikat Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3725
 376. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3725
 377. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3724
 378. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15 k.m.9
  Wyświetleń: 3721
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-postęp.zapytanie o cenę Zakup ekranu i projektora multimedialnego w ramach projektu Utworzenie Izby Tradycji Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3719
 380. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 3716
 381. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 919/7 km 12
  Wyświetleń: 3714
 382. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3711
 383. Zarządzanie Kryzysowe
  Wyświetleń: 3708
 384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup materiałów budowlanych w ramach projektu Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego
  Wyświetleń: 3708
 385. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3706
 386. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.710.000.00 zł.
  Wyświetleń: 3701
 387. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 3701
 388. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/4/05
  Wyświetleń: 3701
 389. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 392/12 km 7
  Wyświetleń: 3699
 390. Informacja o wyniku przetargu dz. nr 234/13 K.M. 4
  Wyświetleń: 3696
 391. Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych, głosowanie korespondencyjne oraz pełnomocnictwo
  Wyświetleń: 3692
 392. Kredyt długoterminowy do kwoty 469.500,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Utworzenie izby tradycji-Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 3689
 393. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3689
 394. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE I OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIENIA I INTERESÓW GMINY BYCZYNA NA LATA 2008-2009
  Wyświetleń: 3686
 395. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 3685
 396. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół murów obronnych w Byczynie, zadanie Remont ulicy Parkowej w Byczynie i remont ścieżek w Starym Parku w Byczynie
  Wyświetleń: 3681
 397. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3677
 398. Budowa ORLIKA lekkoatletycznego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 3670
 399. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 L
  Wyświetleń: 3659
 400. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2013
  Wyświetleń: 3658
 401. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 552.121,00 zł. na zadanie inwestycyjne: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3657
 402. Ogłoszenia 2009
  Wyświetleń: 3656
 403. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2009 roku:
  Wyświetleń: 3652
 404. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-wschodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 3648
 405. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 3641
 406. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3636
 407. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3635
 408. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-archiwalne
  Wyświetleń: 3635
 409. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3634
 410. Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Byczyna – - Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa i Ciecierzyn- w formule zaprojektuj-wybuduj
  Wyświetleń: 3634
 411. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3634
 412. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3632
 413. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Janówka oraz remonty dróg w m. Polanowice-Brzózki, Gołkowice
  Wyświetleń: 3627
 414. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją inwestycji adaptacja budynków magazynowo-produkcyjnych oraz budynków gospodarczych na Instytucję Otoczenia Biznesu-Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 3626
 415. Ogłoszenie o rokowaniach Pogorzałka 4 dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3624
 416. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2/05
  Wyświetleń: 3617
 417. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 3615
 418. Nabór na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3612
 419. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3607
 420. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji
  Wyświetleń: 3607
 421. Zarządzenia Burmistrza od nr 20/03 do nr 36/03 -IV kadencja- styczeń 2003 r.
  Wyświetleń: 3606
 422. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3593
 423. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych w ramach projektu: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2011 ul. Krótka 1
  Wyświetleń: 3589
 424. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych PE 2014 r.
  Wyświetleń: 3586
 425. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 5 września 2014
  Wyświetleń: 3579
 426. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3577
 427. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3574
 428. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 3568
 429. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 3565
 430. Uchwały z dnia 30 marca 2009 r. sesja XXXIX kadencja V
  Wyświetleń: 3562
 431. Zarządzenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 3560
 432. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2014 roku
  Wyświetleń: 3557
 433. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. , na zadanie inwestycyjne pn.Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 3553
 434. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 3543
 435. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/2A/05
  Wyświetleń: 3531
 436. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 r.
  Wyświetleń: 3529
 437. Uchwały Rady Miejskiej 2014
  Wyświetleń: 3521
 438. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 3521
 439. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3521
 440. Uchwały z dnia 24 czerwca 2015 r. sesja XI kadencja VII
  Wyświetleń: 3519
 441. Uchwały Rady Miejskiej 2013
  Wyświetleń: 3515
 442. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 3512
 443. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3504
 444. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3504
 445. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 3503
 446. Uchwały Rady Miejskiej 2012
  Wyświetleń: 3501
 447. Zarządzenia Nr 139/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 28 sierpnia 2014 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 3501
 448. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.4.2014
  Wyświetleń: 3498
 449. Uchwały z dnia 24 lutego 2011 r. sesja VI kadencja VI
  Wyświetleń: 3495
 450. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 3495
 451. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3495
 452. Sport
  Wyświetleń: 3492
 453. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3488
 454. Zarządzenia Burmistrza od nr 43/03 do nr 51A/03 -IV kadencja- marzec 2003 r.
  Wyświetleń: 3487
 455. Uchwały z dnia 26 lutego 2015 r. sesja V kadencja VII
  Wyświetleń: 3485
 456. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 3484
 457. Uchwały z dnia 28 marca 2013 r. sesja XXXII kadencja VI
  Wyświetleń: 3481
 458. Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Jakubowicach
  Wyświetleń: 3480
 459. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 17 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3474
 460. Komunikat PKW w sprawie wyników głosowania
  Wyświetleń: 3468
 461. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2003
  Wyświetleń: 3467
 462. KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Opolu I
  Wyświetleń: 3460
 463. Zarządzenia Burmistrza od nr 12/04 do nr 24B/04 - IV kadencja - Luty 2004 r.
  Wyświetleń: 3456
 464. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3453
 465. Budżet 2009
  Wyświetleń: 3447
 466. Uchwałyz dnia 19 lutego 2009 r. sesja XXXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3445
 467. Podział Gminy Byczyna na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3444
 468. Uchwały z dnia 05 marca 2014 r. sesja XLV kadencja VI
  Wyświetleń: 3438
 469. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 3435
 470. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 3435
 471. Nieodpłatna pomoc prawna w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 3432
 472. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3432
 473. Lista Kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 3429
 474. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  Wyświetleń: 3428
 475. Budżet 2010
  Wyświetleń: 3427
 476. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 3424
 477. Uchwały z dnia 26 września 2007 r. sesja XV kadencja V
  Wyświetleń: 3421
 478. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych m.Byczyna etap ulice: Boczna, Chopina, Marii Cunitii, Floriańska, Kościelna, Krótka, 3-go Maja, Wolności, Poprzeczna, Szpitalna, Wąska.
  Wyświetleń: 3421
 479. Uchwałyz dnia 29 czerwca 2010 r. sesja LV kadencja V
  Wyświetleń: 3420
 480. Uchwały z dnia 25 kwietnia 2013 r. sesja XXXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3418
 481. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 3416
 482. Uchwały z dnia 15 lutego 2010 r. sesja L kadencja V
  Wyświetleń: 3416
 483. Wyniki konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego.
  Wyświetleń: 3410
 484. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 3410
 485. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3409
 486. Kierownik Centrum Integracji Społecznej CISPOL
  Wyświetleń: 3405
 487. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/05 do nr 13/05 -IV kadencja- styczeń 2005 r.
  Wyświetleń: 3395
 488. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 3393
 489. Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego z 3 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3392
 490. 27 grudnia 2013 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 3391
 491. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 3391
 492. Uchwały z dnia 23 maja 2013 r. sesja XXXV kadencja VI
  Wyświetleń: 3389
 493. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3388
 494. Uchwały z dnia 30 stycznia 2014 r. sesja XLIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3388
 495. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3387
 496. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3383
 497. KOMUNIKAT O LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3381
 498. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego
  Wyświetleń: 3376
 499. Gminny Uczniowski Klub Sportowy - Oferta organizacji pozarządowej
  Wyświetleń: 3375
 500. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 3373
 501. Ogłoszenie o IV rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3370
 502. Zarządzenie Nr 179A/2014 z dnia 15 października w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej do celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3366
 503. Uchwały z dnia 28 października 2004 r. sesja XXI kadencja IV
  Wyświetleń: 3365
 504. KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ZAREJESTROWANYCH W GMINIE BYCZYNA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyświetleń: 3360
 505. Remont nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3354
 506. 1. PLAN ZAMÓWIEŃ
  Wyświetleń: 3350
 507. Uchwały z dnia 14 września 2006 r. sesja XLI kadencja IV
  Wyświetleń: 3349
 508. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji
  Wyświetleń: 3348
 509. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2004 r. sesja XVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3348
 510. Zarządzenia Burmistrza od nr 58/03 do nr 71/03 -IV kadencja- maj 2003 r.
  Wyświetleń: 3346
 511. Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 3343
 512. Wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.) oraz tablic pamiątkowych (9 szt.) dla projektu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 3338
 513. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji
  Wyświetleń: 3332
 514. Inspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3329
 515. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3329
 516. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji
  Wyświetleń: 3323
 517. Uchwały z dnia 02 grudnia 2004 r. sesja XXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3323
 518. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego-śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 3323
 519. Uchwały z dnia 29 sierpnia 2013 r. sesja XXXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3322
 520. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dn. 27 sierpnia 2014 r. w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3319
 521. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji
  Wyświetleń: 3317
 522. Zapewnienie dostępu do internetu dla beneficjentów oraz Centrów Integracji Cyfrowej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3317
 523. Uchwały z dnia 29 paździenika 2007 r. sesja XVI kadencja V
  Wyświetleń: 3315
 524. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2007 r. sesja X kadencja V
  Wyświetleń: 3313
 525. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 3309
 526. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2009 r. sesja XLIV kadencja V
  Wyświetleń: 3309
 527. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3308
 528. Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 3304
 529. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP obejmującego obszary w obrębach Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice, Ciecierzyn
  Wyświetleń: 3303
 530. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji
  Wyświetleń: 3303
 531. Wyprawka szkolna 2015/2016
  Wyświetleń: 3303
 532. Uchwały podjęte z dnia 25 czerwca 2009 r. sesja XLII kadencja V
  Wyświetleń: 3301
 533. Uchwały z dnia 28 marca 2008 r. sesja XXII kadencja V
  Wyświetleń: 3300
 534. Uchwały z dnia 03 lipca 2015 r. sesja XII kadencja VII
  Wyświetleń: 3293
 535. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3291
 536. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2014
  Wyświetleń: 3290
 537. Uchwały z dnia 28 lutego 2007 r. sesja VI kadencja V
  Wyświetleń: 3289
 538. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sukcesywne dostarczanie oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach w ilości około 40 000 l
  Wyświetleń: 3289
 539. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 3288
 540. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego w Roszkowicach (gm. Byczyna)
  Wyświetleń: 3283
 541. Zarządzenia Burmistrza od nr 72/03 do nr 84A/03 -IV kadencja- czerwiec 2003 r.
  Wyświetleń: 3278
 542. Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3277
 543. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji
  Wyświetleń: 3274
 544. Uchwały z dnia 21 lutego 2012 r. sesja XX kadencja VI
  Wyświetleń: 3274
 545. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2017 roku
  Wyświetleń: 3273
 546. Uchwały z dnia 28 maja 2009 r. sesja XLI kadencja V
  Wyświetleń: 3271
 547. Uchwały z dnia 31 marca 2004 r. sesja XV kadencja IV
  Wyświetleń: 3265
 548. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3263
 549. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 3259
 550. Zarządzenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3258
 551. Uchwały z dnia 31 stycznia 2012 r. sesja XIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3256
 552. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2014 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 3256
 553. Uchwały z dnia 30 stycznia 2008 r. sesja XX kadencja V
  Wyświetleń: 3255
 554. Uchwały z dnia 26 marca 2015 r. sesja VII kadencja VII
  Wyświetleń: 3253
 555. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3251
 556. Budowa przyłączy do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Roszkowice
  Wyświetleń: 3249
 557. Remont klasztoru w Jaśkowicach - mieszkania dla repatriantów
  Wyświetleń: 3248
 558. Uchwały z dnia 19 lutego 2004 r. sesja XIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3242
 559. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 3241
 560. Uchwały z dnia 27 lutego 2008 r. sesja XXI kadencja V
  Wyświetleń: 3237
 561. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie doradztwa zawodowego pn. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 3235
 562. Uchwały z dnia 30 września 2010 r. sesja LVIII kadencja V
  Wyświetleń: 3228
 563. Uchwałyz dnia 29 marca 2012 r. sesja XXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3227
 564. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2015 r.
  Wyświetleń: 3227
 565. Przebudowa drogi w Biskupicach do parku
  Wyświetleń: 3226
 566. Uchwały z dnia 27 maja 2004 r. sesja XVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3226
 567. Zarządzenia Burmistrza od nr 63/04 do nr 75/04 - IV kadencja- Sierpień 2004 r.
  Wyświetleń: 3223
 568. Zarządzenia Burmistrza od nr 28/07 do nr 33A/07 - V kadencja - kwiecień 2007 r.
  Wyświetleń: 3220
 569. Uchwały z dnia 26 lutego 2010 r. sesja LI kadencja V
  Wyświetleń: 3217
 570. Obwieszczenie z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 3216
 571. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 3215
 572. Zarządzenia Burmistrza od nr 25/05 do nr 36/05 -IV kadencja- marzec 2005 r.
  Wyświetleń: 3211
 573. Uchwały z dnia 28 lutego 2013 r. sesja XXXI kadencja VI
  Wyświetleń: 3208
 574. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2009 r. sesja XL kadencja V
  Wyświetleń: 3207
 575. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3205
 576. Uchwały z dnia 01 czerwca 2006 r. XXXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 3202
 577. Uchwały z dnia 16 lutego 2006 r. sesja XXXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3201
 578. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2015 r. sesja IX kadencja VII
  Wyświetleń: 3200
 579. Byczyna, mury miejskie z wieżami i basztą z XV-XVI w.
  Wyświetleń: 3199
 580. Zarządzenia Burmistrza od nr 70/05 do nr 84/05 -IV kadencja- wrzesień 2005 r.
  Wyświetleń: 3199
 581. Obwieszczenie z 23 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3198
 582. Uchwały z dnia 25 czerwca 2014 r. sesja L kadencja VI
  Wyświetleń: 3198
 583. Uchwały z dnia 20 czerwca 2013 r. sesja XXXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 3197
 584. Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej/zatrudnienie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz udzielenia wsparcia pomostowego w projekcie
  Wyświetleń: 3197
 585. Ogłoszenie o III rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 3195
 586. Uchwały z dnia 27 września 2013 r. sesja XXXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 3188
 587. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/07 do nr 14/07 - V kadencja - styczeń 2007 r.
  Wyświetleń: 3188
 588. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3187
 589. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 3187
 590. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z dnia 12 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3186
 591. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/04 do nr 11/04 - IV kadencja - Styczeń 2004 r.
  Wyświetleń: 3185
 592. Zarządzenia Burmistrza od nr 10/06 do nr 16/06 -IV kadencja - luty 2006 r.
  Wyświetleń: 3178
 593. Nabór na rachmistrza spisowego - Powszechny Spis Rolny 2010 r.
  Wyświetleń: 3176
 594. Zarządzenia Burmistrza od nr 50A/04 do nr 57/04 - IV kadencja- Czerwiec 2004 r.
  Wyświetleń: 3175
 595. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 3174
 596. Uchwały z dnia 30 marca 2006 r. sesja XXXV kadencja IV
  Wyświetleń: 3173
 597. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/03 do nr 42/03 -IV kadencja- luty 2003 r.
  Wyświetleń: 3173
 598. Zarządzenia Burmistrza od nr 15/07 do nr 17/07 - V kadencja - luty 2007 r.
  Wyświetleń: 3169
 599. Zarządzenia Burmistrza od nr 37/05 do nr 49/05 -IV kadencja- kwiecień 2005 r.
  Wyświetleń: 3167
 600. Uchwały z dnia 27 kwietnia 2006 r. sesja XXXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3166
 601. Uchwałyz dnia 09 września 2010 r. sesja LVII kadencja V
  Wyświetleń: 3166
 602. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.1.2015
  Wyświetleń: 3165
 603. Podinspektora w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3165
 604. Zarządzenia Burmistrza od nr 33/04 do nr 40/04 - IV kadencja- Kwiecień 2004 r.
  Wyświetleń: 3164
 605. Uchwały z dnia 26 maja 2015 r. sesja X kadencja VII
  Wyświetleń: 3163
 606. Zarządzenia Burmistrza od nr 76/04 do nr 84/04 - IV kadencja- Wrzesień 2004 r.
  Wyświetleń: 3161
 607. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2007 r. sesja XIV kadencja V
  Wyświetleń: 3159
 608. Nabór na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 3158
 609. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2004 r. sesja XIX kadencja IV
  Wyświetleń: 3158
 610. Zarządzenia Burmistrza od nr 18/07 do nr 27/07 - V kadencja - marzec 2007 r.
  Wyświetleń: 3158
 611. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji
  Wyświetleń: 3157
 612. Budżet 2006
  Wyświetleń: 3156
 613. Uchwały z dnia 30 czerwca 2004 r. sesja XVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3155
 614. Referenta do spraw stypendiów szkolnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3154
 615. 5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 3152
 616. Uchwały z dnia 30 czerwca 2008 r. sesja XXVII kadencja V
  Wyświetleń: 3150
 617. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 3148
 618. Uchwały z dnia 29 czerwca 2007 r. sesja XII kadencja V
  Wyświetleń: 3148
 619. Uchwały z dnia 30 marca 2010 r. sesja LII kadencja V
  Wyświetleń: 3146
 620. Uchwały z dnia 27 października 2010 r. sesja LIX kadencja V
  Wyświetleń: 3144
 621. Uchwały z dnia 15 lutego 2011 r. sesja V kadencja VI
  Wyświetleń: 3142
 622. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 3139
 623. Dyrektor Zespołu Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie
  Wyświetleń: 3138
 624. Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości do 2.220.575,00 zł
  Wyświetleń: 3138
 625. Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2018 roku.
  Wyświetleń: 3138
 626. Ustawowe terminy czynności wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3133
 627. Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie doradztwa psychologicznego pn. Indywidualne zajęcia z psychologiem
  Wyświetleń: 3133
 628. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji
  Wyświetleń: 3131
 629. Uchwały z dnia 27 maja 2010 r. sesja LIV kadencja V
  Wyświetleń: 3130
 630. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 3124
 631. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3123
 632. Uchwały z dnia 12 lutego 2015 r. sesja IV kadencja VII
  Wyświetleń: 3122
 633. Zarządzenia Burmistrza od nr 14/05 do nr 24/05 -IV kadencja- luty 2005 r.
  Wyświetleń: 3121
 634. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 3121
 635. Zarządzenie nr 179/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 3120
 636. Karta usług - 14 Zwolnienia z tytułu podatku rolnego
  Wyświetleń: 3119
 637. Uchwały z dnia 23 lipca 2009 r. sesja XLIII kadencja V
  Wyświetleń: 3118
 638. Uchwały z dnia 25 lutego 2005 r. sesja XXV kadencja IV
  Wyświetleń: 3117
 639. Uchwały z dnia 25 października 2012 r. sesja XXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 3117
 640. Uchwały z dnia 29 marca 2007 r. sesja VIII kadencja V
  Wyświetleń: 3117
 641. Zapytanie ofertowe - zredagowanie i publikacja 4 artykułów promocyjnych dla Projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 3117
 642. Uchwały z dnia 31 sierpnia 2011 r. sesja XIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3116
 643. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 3115
 644. Uchwały z dnia 29 września 2005 r. sesja XXX kadencja IV
  Wyświetleń: 3114
 645. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 3114
 646. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/04 do nr 90/04 - IV kadencja - Październik 2004 r.
  Wyświetleń: 3114
 647. Postanowienie o zarządzeniu referendum
  Wyświetleń: 3113
 648. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 3113
 649. Zarządzenia Burmistrza od nr 70A/06 do nr 78A/06 -IV kadencja - październik 2006 r.
  Wyświetleń: 3111
 650. Świadczenie usług audytora wewnętrznego
  Wyświetleń: 3110
 651. Uchwały z dnia 27 czerwca 2012 r. sesja XXIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3109
 652. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/03 do nr 92/03 -IV kadencja- lipiec 2003 r.
  Wyświetleń: 3109
 653. Dyżur 02 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3108
 654. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.
  Wyświetleń: 3108
 655. Uchwały z dnia 28 litopada 2005 r. sesja XXXII kadencja IV
  Wyświetleń: 3108
 656. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o składach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3107
 657. Zarządzenia Burmistrza od nr 21/06 do nr 26/06 -IV kadencja - kwiecień 2006 r.
  Wyświetleń: 3107
 658. 8. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3105
 659. Zarządzenia Burmistrza od nr 62/06 do nr 70/06 -IV kadencja - wrzesień 2006 r.
  Wyświetleń: 3105
 660. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 r. sesja LIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3099
 661. Zarządzenia Burmistrza od nr 64/05 do nr 69A/05 -IV kadencja- sierpień 2005 r.
  Wyświetleń: 3099
 662. Uchwały z dnia 10 lutego 2005 r. sesja XXIV kadencja IV
  Wyświetleń: 3093
 663. Uchwały z dnia 28 maja 2008 r. sesja XXV kadencja V
  Wyświetleń: 3093
 664. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 3092
 665. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 3091
 666. Uchwały z dnia 29 lipca 2011 r. sesja XII kadencja VI
  Wyświetleń: 3090
 667. Zarządzenia Burmistrza od nr 50/06 do nr 61/06 -IV kadencja - sierpień 2006 r.
  Wyświetleń: 3088
 668. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011
  Wyświetleń: 3086
 669. Uchwały z dnia 15 kwietnia 2013 r. sesja XXXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3082
 670. Uchwały z dnia 26 lipca 2007 r. sesja XIII kadencja V
  Wyświetleń: 3081
 671. Zarządzenia Burmistrza od nr 41/04 do nr 50/04 - IV kadencja - Maj 2004 r.
  Wyświetleń: 3081
 672. Kierownika w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 3079
 673. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3077
 674. Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r. sesja XLIX kadencja V
  Wyświetleń: 3076
 675. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/06 do nr 9/06 -IV kadencja- styczeń 2006 r.
  Wyświetleń: 3076
 676. Informacja o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 3075
 677. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 3073
 678. 9. Kredyt długoterminowy do kwoty 4.803.929,95 zł
  Wyświetleń: 3072
 679. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2015 r. DOT. OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 3070
 680. Uchwały z dnia 30 grudnia 2004 r. sesja XXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3069
 681. Zarządzenia Burmistrza od nr 17/06 do nr 20/06 -IV kadencja - marzec 2006 r.
  Wyświetleń: 3068
 682. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2012
  Wyświetleń: 3067
 683. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.9.2014
  Wyświetleń: 3067
 684. Uchwały z dnia 29 maja 2012 r. sesja XXIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3067
 685. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 3066
 686. Uchwały z dnia 05 sierpnia 2015 r. sesja XIII kadencja VII
  Wyświetleń: 3065
 687. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce - etap I
  Wyświetleń: 3064
 688. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 3064
 689. Uchwały z dnia 30 marca 2011 r. sesja VII kadencja VI
  Wyświetleń: 3064
 690. Zarządzenia Burmistrza od nr 27/06 do nr 39/06 -IV kadencja - maj 2006 r.
  Wyświetleń: 3064
 691. Projekt Budżetu na 2015 r.
  Wyświetleń: 3063
 692. Uchwały z dnia 25 września 2013 r. sesja XLV kadencja V
  Wyświetleń: 3063
 693. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/06 do nr 48/06 -IV kadencja - czerwiec 2006 r.
  Wyświetleń: 3059
 694. Zarządzenia Burmistrza od nr 49A/05 do nr 52/05 -IV kadencja- maj 2005 r.
  Wyświetleń: 3058
 695. Uchwały z dnia 31 stycznia 2013 r. sesja XXX kadencja VI
  Wyświetleń: 3057
 696. Rokowania Dz. 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 3054
 697. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 3053
 698. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 3049
 699. Mała Dotacja - Gminny Uczniowski Klub Sportowy
  Wyświetleń: 3049
 700. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 3047
 701. Komunikat II
  Wyświetleń: 3046
 702. Rokowania Dz. 39 k.m.1
  Wyświetleń: 3046
 703. Zarządzenia Burmistrza od nr 48A/06 do nr 49/06 -IV kadencja - lipiec 2006 r.
  Wyświetleń: 3045
 704. Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r. sesja XXIX kadencja V
  Wyświetleń: 3044
 705. Komunikat
  Wyświetleń: 3043
 706. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 3042
 707. Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 3041
 708. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
  Wyświetleń: 3041
 709. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 3041
 710. Uchwały z dnia 31 lipca 2013 r. sesja XXXVII kadencja VI
  Wyświetleń: 3040
 711. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 3039
 712. Uchwały z dnia 17 lipca 2014 r. sesja LI kadencja VI
  Wyświetleń: 3036
 713. Uchwały z dnia 30 czerwca 2005 r. sesja XXVIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3034
 714. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. z 2015 r. poz. 1017
  Wyświetleń: 3032
 715. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/4, 929/2
  Wyświetleń: 3031
 716. Zarządzenia Burmistrza od nr 57A/04 do nr 62/04 - IV kadencja- Lipiec 2004 r.
  Wyświetleń: 3030
 717. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 3029
 718. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI
  Wyświetleń: 3028
 719. Uchwały z dnia 29 grudnia 2005 r. sesja XXXIII kadencja IV
  Wyświetleń: 3027
 720. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 3024
 721. Uchwały z dnia 30 września 2004 r. sesja XX kadencja IV
  Wyświetleń: 3024
 722. Uchwały z dnia 29 października 2009 r. sesja XLVI Kadencja V
  Wyświetleń: 3022
 723. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 3022
 724. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.14.2014
  Wyświetleń: 3021
 725. Uchwały z dnia 28 września 2012 r. sesja XXVI kadencja VI
  Wyświetleń: 3020
 726. Uchwały z dnia 31 marca 2005 r. XXVI kadencja IV
  Wyświetleń: 3020
 727. Uchwały z dnia 28 czerwca 2011 r. sesja XI kadencja VI
  Wyświetleń: 3018
 728. Uchwały z dnia 01 sierpnia 2014 r. sesja LII kadencja VI
  Wyświetleń: 3015
 729. Uchwały z dnia 10 sierpnia 2006 r. sesja XL kadencja IV
  Wyświetleń: 3012
 730. Uchwały z dnia 25 września 2014 r. sesja LIV kadencja VI
  Wyświetleń: 3011
 731. Zarządzenia Burmistrza od nr 61/05 do nr 63/05 -IV kadencja- lipiec 2005 r.
  Wyświetleń: 3011
 732. Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 3007
 733. Uchwały z dnia 03 sierpnia 2006 r. sesja XXXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 3002
 734. Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 3002
 735. Uchwała z dnia 09 kwietnia 2015 r. sesja VIII kadencja VII
  Wyświetleń: 3001
 736. Uchwały z dnia 23 maja 2007 r. sesja XI kadencja V
  Wyświetleń: 3001
 737. Uchwały z dnia 25 października 2006 r. sesja XLII kadencja IV
  Wyświetleń: 3000
 738. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2996
 739. Uchwały z dnia 09 maja 2008 r. sesja XXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2995
 740. Uchwały z dnia 10 marca 2015 r. sesja VI kadencja VII
  Wyświetleń: 2993
 741. Uchwały z dnia 29 stycznia 2009 r. XXXVII kadencja V
  Wyświetleń: 2992
 742. Mała dotacja - Piłkarska Jesień
  Wyświetleń: 2991
 743. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2987
 744. Karta usług - 13 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2985
 745. Uchwały z dnia 27 stycznia 2011 r. sesja IV kadencja VI
  Wyświetleń: 2985
 746. LOKALNY KONKURS GRANTOWY
  Wyświetleń: 2984
 747. Rejestr Wyborczy - FILM
  Wyświetleń: 2984
 748. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.10.2014
  Wyświetleń: 2983
 749. Zarządzenia Burmistrza od nr 52/03 do nr 57/03 -IV kadencja- kwiecień 2003 r.
  Wyświetleń: 2983
 750. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2982
 751. Protokół z kontroli funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach - Wydatki rzeczowe
  Wyświetleń: 2982
 752. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2981
 753. Uchwały z dnia 29 czerwca 2006 r. sesja XXXVIII kodencja IV
  Wyświetleń: 2980
 754. Uchwały z dnia 28 lipca 2008 r. sesja XXVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2978
 755. Zarządzenia Burmistrza od nr 53/05 do nr 61/05 -IV kadencja- czerwiec 2005 r.
  Wyświetleń: 2978
 756. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2008 roku:
  Wyświetleń: 2977
 757. Uchwały z dnia 31 stycznia 2007 r. sesja V kadencja V
  Wyświetleń: 2977
 758. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2972
 759. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.7.2014
  Wyświetleń: 2972
 760. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2970
 761. Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Projekt Polanowice - zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku szkoły na budynek mieszkalny
  Wyświetleń: 2970
 762. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2969
 763. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2969
 764. Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2966
 765. Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 2966
 766. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2965
 767. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodziny
  Wyświetleń: 2963
 768. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2963
 769. Informacja dotycząca udziału w pracach Obwodowych Komisjach Wyborczych
  Wyświetleń: 2962
 770. Przygotowanie i wydruk publikacji BIGS
  Wyświetleń: 2959
 771. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2957
 772. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących
  Wyświetleń: 2956
 773. Karta usług - 15 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2955
 774. Zarządzenia Burmistrza od nr 34/07 do nr 39/07 - V kadencja - maj 2007 r.
  Wyświetleń: 2955
 775. Ogłoszenie o V rokowaniach - Roszkowice - dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2953
 776. Karta usług - 11 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2952
 777. 05 czerwca 2015 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2951
 778. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Powiatowa Grupa Ratownicza w Byczynie
  Wyświetleń: 2951
 779. Uchwały z dnia 07 sierpnia 2012 r. sesja XXV kadencja VI
  Wyświetleń: 2951
 780. 3. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego”
  Wyświetleń: 2950
 781. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Utworzenie Izby Tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2950
 782. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2949
 783. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.8.2014
  Wyświetleń: 2945
 784. Uchwały z dnia 29 maja 2014 r. sesja XLIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2945
 785. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2944
 786. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o składzie i siedzibie Komisji
  Wyświetleń: 2939
 787. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 2939
 788. Uchwały z dnia 27 marca 2014 r. sesja XLVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2938
 789. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2007 roku:
  Wyświetleń: 2935
 790. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. dotycząca wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dopisywania do rejestru wyborców
  Wyświetleń: 2934
 791. Stawki czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2013
  Wyświetleń: 2933
 792. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2931
 793. Uchwały z dnia 08 września 2008 r. sesja XXX kadencja V
  Wyświetleń: 2931
 794. Karta usług - 12 Wniosek w sprawie ulgi w spłacie zobowiązń podatkowych dla osób fizycznych nie prowadzacych działalności gospodarczą
  Wyświetleń: 2929
 795. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2929
 796. Unieważnienie III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Byczynie przy ulicach Polnej i Zamojskiego 234/13 - udział w gruncie pod boks garażowy nr 33
  Wyświetleń: 2929
 797. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2929
 798. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2928
 799. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2928
 800. Uchwały z dnia 26 kwietnia 2012 r. sesja XXII kadencja VI
  Wyświetleń: 2926
 801. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Moje boisko Orlik 2012
  Wyświetleń: 2922
 802. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2920
 803. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2918
 804. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2916
 805. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2915
 806. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2915
 807. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.3.2014
  Wyświetleń: 2913
 808. Zarządzenia Burmistrza Byczyny 2019
  Wyświetleń: 2912
 809. Oświadczenia majątkowe za 2002 rok
  Wyświetleń: 2911
 810. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.
  Wyświetleń: 2911
 811. Budżet 2014
  Wyświetleń: 2910
 812. Kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Moje boisko-Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2908
 813. Drapieżna Byczyna-ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2907
 814. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na projekt, wykonanie i montaż jednej tablicy informacyjnej - Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Moniuszki 4
  Wyświetleń: 2904
 815. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2904
 816. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 2902
 817. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 01 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2900
 818. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2900
 819. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2010 r. sesja LIII kadencja V
  Wyświetleń: 2900
 820. Uchwały z dnia 25 sierpnia 2005 r. sesja XXIX kadencja IV
  Wyświetleń: 2899
 821. 6. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami – osiedle domków jednorodzinnych Byczyna
  Wyświetleń: 2894
 822. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/9
  Wyświetleń: 2894
 823. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2893
 824. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2893
 825. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2890
 826. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 2887
 827. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Bk.VII-6840.13.2014
  Wyświetleń: 2886
 828. Uchwały z dnia 29 listopada 2012 r. sesja XXVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2886
 829. Informacja Burmistrza Byczyny z dnia 1 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2885
 830. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2003 roku:
  Wyświetleń: 2885
 831. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2882
 832. Informacje o wyniku przetargów
  Wyświetleń: 2881
 833. Uchwały z dnia 17 grudnia 2015 r. sesja XIX kadencja VII
  Wyświetleń: 2880
 834. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działki Nr 354/2, 349/4, 353/7, 353/8
  Wyświetleń: 2878
 835. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2878
 836. Uchwały z dnia 28 października 2005 r. XXXI kadencja IV
  Wyświetleń: 2878
 837. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2877
 838. Komunikat o jakości wody z wodociągu sieciowego Polanowice - Byczyna
  Wyświetleń: 2875
 839. Stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2875
 840. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2874
 841. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2873
 842. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ośrodek wiedzy przyrodniczej we wsi Miechowa
  Wyświetleń: 2870
 843. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r. sesja XXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2867
 844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Starym Parku w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawu
  Wyświetleń: 2867
 845. Budżet Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2866
 846. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna, w roku 2014
  Wyświetleń: 2864
 847. Wykonanie budowy boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 - Moje boisko ORLIK 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2863
 848. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2861
 849. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku
  Wyświetleń: 2859
 850. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2014 rok
  Wyświetleń: 2858
 851. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2857
 852. Konsultacje społeczne styczeń 2012
  Wyświetleń: 2856
 853. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum
  Wyświetleń: 2853
 854. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2852
 855. Mała Dotacja - Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie
  Wyświetleń: 2852
 856. Uchwały z dnia 19 grudnia 2013 r. sesja XLIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2851
 857. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2851
 858. Oświadczenia majątkowe za 2003 rok
  Wyświetleń: 2849
 859. Zarządzenie Burmistrza Byczyny w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2849
 860. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Biskupicach
  Wyświetleń: 2848
 861. Uchwały z dnia 28 grudnia 2012 r. sesja XXIX kadencja VI
  Wyświetleń: 2847
 862. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2845
 863. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2014.
  Wyświetleń: 2844
 864. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2843
 865. Zarządzenie Nr 143/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2842
 866. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2841
 867. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap III - PSP Roszkowice
  Wyświetleń: 2840
 868. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2839
 869. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Przedszkola w Jakubowicach
  Wyświetleń: 2839
 870. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. _Skup metali kolorowych i złomu w punkcie zbierania odpadów surowców wtórnych_ planowanego do realizacji w Polanowicach 33C na dz. ew. nr 257
  Wyświetleń: 2836
 871. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2013 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2834
 872. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Kochłowice - Biskupice - Trakt Rycerski
  Wyświetleń: 2833
 873. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2831
 874. Komunikat Starosty Kluczborskiego
  Wyświetleń: 2831
 875. Opracowanie graficzne i wydruk folderów i koszulek
  Wyświetleń: 2829
 876. Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r. sesja XLVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2829
 877. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu północno-zachodniego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2827
 878. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2827
 879. Przebudowa drogi w Biskupicach nad zalewem
  Wyświetleń: 2827
 880. Budżet Gminy 2004
  Wyświetleń: 2826
 881. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2826
 882. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 2825
 883. Ostateczna lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego - jednorazowa dotacja na przystąpienie/założenie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej
  Wyświetleń: 2823
 884. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2823
 885. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2822
 886. OGŁOSZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE O NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJNOWEGO W KLUCZBORKU NA KADENCJĘ 2016-2019
  Wyświetleń: 2822
 887. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 2822
 888. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 2820
 889. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2815
 890. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2815
 891. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego/psychologa w projekcie pn. Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2814
 892. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości tj. samochodu osobowego RENAULT Kangoo 1.9 TDI
  Wyświetleń: 2813
 893. Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2810
 894. Ogłoszenie archiwalne-Rozbudowa sieci wodociągowej Kochłowice-Biskupice ( Gród rycerski )
  Wyświetleń: 2808
 895. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2808
 896. Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2806
 897. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok
  Wyświetleń: 2805
 898. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2804
 899. 13. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.11.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2803
 900. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2801
 901. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
  Wyświetleń: 2800
 902. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2797
 903. Karta usług - 9 Zaświadczenia o niezaleganiu
  Wyświetleń: 2796
 904. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z dnia 17 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 2796
 905. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2796
 906. 10. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY BYCZYNA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
  Wyświetleń: 2795
 907. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2793
 908. Uchwały z dnia 05 grudnia 2014 r. sesja II kadencja VII
  Wyświetleń: 2792
 909. Uchwały z dnia 27 listopada 2006 r. sesja I kadencja V
  Wyświetleń: 2792
 910. Uchwały z dnia 27 października 2011 r. sesja XV kadencja VI
  Wyświetleń: 2792
 911. Zarządzenia Burmistrza od nr 85/05 do nr 95/05 -IV kadencja- październik 2005 r.
  Wyświetleń: 2789
 912. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Bk.VII-6840.2.2014
  Wyświetleń: 2788
 913. Referat Oświaty
  Wyświetleń: 2788
 914. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2012 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2786
 915. Informacja o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 2785
 916. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2784
 917. Rokowania Działka 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2784
 918. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2784
 919. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2783
 920. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2006
  Wyświetleń: 2783
 921. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 110kV Kluczbork-Kostów
  Wyświetleń: 2780
 922. Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2780
 923. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2780
 924. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej wł. Gminy Byczyna tj. zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2779
 925. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2778
 926. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2776
 927. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2015
  Wyświetleń: 2774
 928. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 2773
 929. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2008
  Wyświetleń: 2773
 930. Zarządzenie Nr 141/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2772
 931. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.251.790,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2772
 932. Nabór na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2771
 933. Projekt budżetu na 2016 rok
  Wyświetleń: 2770
 934. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2770
 935. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2769
 936. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2767
 937. Uchwały z dnia 24 kwietnia 2014 r. sesja XLVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2767
 938. Komunikat Starosty Kluczborskiego z dn. 31.12.2014 r. w sprawie zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej na czas trwania protestu lekarzy POZ z Porozumienia Zielonogórskiego
  Wyświetleń: 2766
 939. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2766
 940. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2008
  Wyświetleń: 2765
 941. Podstawowa lista rankingowa wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego-Jednorazowa dotacja na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. II NABÓR
  Wyświetleń: 2763
 942. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż ruchomości - zdemontowane oprawy oświetlenia ulicznego
  Wyświetleń: 2761
 943. Rokowania 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2760
 944. Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r. sesja XVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2760
 945. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2756
 946. Inspektor ds. kontroli i obsługi finansowej projektów w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2756
 947. Uchwały z dnia 29 listopada 2007 r. sesja XVIII kadencja V
  Wyświetleń: 2756
 948. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2752
 949. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 2748
 950. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizięcia polegającego na budowie PSZOKu w Gminie Byczyna, w miejscowości Polanowice
  Wyświetleń: 2746
 951. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2745
 952. Rokowania Dz. 167/4 k.m.2
  Wyświetleń: 2744
 953. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
  Wyświetleń: 2743
 954. Wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2014
  Wyświetleń: 2741
 955. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2740
 956. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2740
 957. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2740
 958. Dojazdy na rozpoczęcie roku szkolnego w Gminie Byczyna - 1 września 2014
  Wyświetleń: 2739
 959. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2739
 960. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie kompleksu rodzinnego rekreacyjno - sportowego w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2739
 961. Budżet 2011 rok
  Wyświetleń: 2738
 962. Zakup i dostawa używanej maszyny - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2738
 963. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap I - PSP Byczyna
  Wyświetleń: 2735
 964. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Adaptacja istniejących lokali z przeznaczeniem na utworzenie Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 2734
 965. Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2732
 966. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2004 roku:
  Wyświetleń: 2731
 967. Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2730
 968. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2727
 969. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 2724
 970. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2012 r.
  Wyświetleń: 2724
 971. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2721
 972. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2721
 973. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2719
 974. Karta usług - 7 Podatek od Nieruchomości osoby prawne
  Wyświetleń: 2718
 975. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nowe szanse - edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna , Etap II - PSP Biskupice
  Wyświetleń: 2717
 976. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2716
 977. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2714
 978. 5. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2713
 979. Uchwały z dnia 28 kwietnia 2005 r. XXVII kadencja IV
  Wyświetleń: 2713
 980. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własnośc Gminy Byczyna 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2712
 981. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie rękodzieła artystycznego w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2712
 982. Projekt MPZP Jakubowice
  Wyświetleń: 2711
 983. Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2710
 984. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2710
 985. Dokumenty pokontrolne PP
  Wyświetleń: 2707
 986. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP JAŚKOWICE obejmującego obszar w obrębach: Polanowice, Ciecierzyn, Gołkowice, Jaśkowice, Byczyna, Borek, Roszkowice.
  Wyświetleń: 2707
 987. Uchwała w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2705
 988. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym
  Wyświetleń: 2702
 989. Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2702
 990. Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2700
 991. Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2698
 992. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2697
 993. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/27
  Wyświetleń: 2696
 994. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko- Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2696
 995. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Gminie Byczyna we wsi Proślice
  Wyświetleń: 2696
 996. Budżet 2005
  Wyświetleń: 2695
 997. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/16 k.m. 9
  Wyświetleń: 2695
 998. Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2695
 999. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2694
 1000. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2692
 1001. Obwieszczenie Burmistrza z 24 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2691
 1002. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2691
 1003. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 933/12
  Wyświetleń: 2690
 1004. Uchwały z dnia 11 grudnia 2006 r. sesja III kadencja V
  Wyświetleń: 2689
 1005. Karta usług - 6 Podatek Leśny osoby prawne
  Wyświetleń: 2688
 1006. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Termomodernizacja budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Byczynie, ul. Moniuszki 4, 46-220 Byczyna
  Wyświetleń: 2688
 1007. USŁUGI DORADCZE w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2687
 1008. III i IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2686
 1009. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2686
 1010. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego z przyczepą
  Wyświetleń: 2684
 1011. Zarządzenie Nr 142/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2681
 1012. Rokowania Działka 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 2680
 1013. Uchwały z dnia 30 grudnia 2011 r. sesja XVIII kadencja VI
  Wyświetleń: 2680
 1014. INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU z dnia 8 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2678
 1015. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2677
 1016. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2677
 1017. Parafia pw. św. Augustyna w Kostowie sprzeda 1,67 ha ziemi
  Wyświetleń: 2676
 1018. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2674
 1019. Raport badawczy- Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 2672
 1020. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2672
 1021. Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie odzysku odpadów w procesie R12, w miejscowości Jakubowice
  Wyświetleń: 2671
 1022. Uchwały z dnia 31 października 2013 r. sesja XLI kadencja VI
  Wyświetleń: 2668
 1023. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2668
 1024. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2667
 1025. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH
  Wyświetleń: 2667
 1026. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2665
 1027. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 830.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2665
 1028. Uchwały z dnia 28 października 2015 r. sesja XVII kadencja VII
  Wyświetleń: 2662
 1029. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE
  Wyświetleń: 2662
 1030. Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2661
 1031. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2661
 1032. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2661
 1033. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2005 roku:
  Wyświetleń: 2661
 1034. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2660
 1035. Informacja o udzielonych dotacjach celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna w roku 2015
  Wyświetleń: 2660
 1036. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 739/13 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2658
 1037. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2658
 1038. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2015 - kadencja VII
  Wyświetleń: 2658
 1039. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 czerwca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2658
 1040. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Internatu i Sali Gimnastycznej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2658
 1041. Uchwały z dnia 30 grudnia 2008 r. sesja XXXVI kadencja V
  Wyświetleń: 2657
 1042. Dotacje celowe udzielone w roku 2011 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2656
 1043. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2656
 1044. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2655
 1045. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 411/2
  Wyświetleń: 2654
 1046. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/14 k.m. 9
  Wyświetleń: 2653
 1047. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pogorzałce – etap I
  Wyświetleń: 2653
 1048. Ogłoszenie - zmiana organizacji ruchu
  Wyświetleń: 2652
 1049. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie cyklów szkoleniowo - doradczych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2652
 1050. Karta usług - 10 Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych
  Wyświetleń: 2651
 1051. Zamknięcie przejazdu na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Byczyna
  Wyświetleń: 2651
 1052. Opinia o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2650
 1053. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko - ładowarki wraz z oprzyrządowaniem
  Wyświetleń: 2650
 1054. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2649
 1055. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2648
 1056. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723-34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2648
 1057. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 k.m. 9 Byczyna
  Wyświetleń: 2647
 1058. Zarządzenia Burmistrza od nr 91/04 do nr 97A/04 - IV kadencja- Listopad 2004 r.
  Wyświetleń: 2647
 1059. Ochrona i promocja zdrowia w roku 2009
  Wyświetleń: 2646
 1060. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.958.929,95 zł. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn BIP w Polanowicach
  Wyświetleń: 2644
 1061. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 933/1
  Wyświetleń: 2643
 1062. Informacja
  Wyświetleń: 2641
 1063. Uchwały z dnia 29 grudnia 2010 r. sesja III kadencja VI
  Wyświetleń: 2641
 1064. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2012 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2638
 1065. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Współpracy Europejskiej Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2637
 1066. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2636
 1067. OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  Wyświetleń: 2635
 1068. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2635
 1069. Uchwały z dnia 15 grudnia 2011 r. sesja XVII kadencja VI
  Wyświetleń: 2635
 1070. WYPRAWKA SZKOLNA 2013
  Wyświetleń: 2634
 1071. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2633
 1072. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia z urzędu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2633
 1073. Uchwały z dnia 22 grudnia 2014 r. sesja III kadencja VII
  Wyświetleń: 2633
 1074. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2632
 1075. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z infrastrukturą. Budynek wielorodzinny Miechowa 25f
  Wyświetleń: 2631
 1076. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2630
 1077. Informacja z wykonania budżetu gminy za rok 2007
  Wyświetleń: 2630
 1078. Uchwały z dnia 14 października 2013 r. sesja XL kadencja VI
  Wyświetleń: 2630
 1079. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku gospodarczego stanowiącego własność Gminy Byczyna działka nr 33/5
  Wyświetleń: 2629
 1080. PODATKI I OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE BYCZYNA W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 2629
 1081. Zarządzenia Burmistrza od nr 86/06 do nr 94/06 - V kadencja - grudzień 2006 r.
  Wyświetleń: 2627
 1082. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 745/15 k.m. 9
  Wyświetleń: 2626
 1083. Wolne stanowisko pracy - specjalista ds. koordynowania projektów
  Wyświetleń: 2626
 1084. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok
  Wyświetleń: 2625
 1085. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko intendenta w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2624
 1086. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny z 19 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2624
 1087. Uchwały z dnia 28 grudnia 2007 r. sesja XIX kadencja V
  Wyświetleń: 2622
 1088. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2621
 1089. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Byczyna za I półrocze 2013 r.
  Wyświetleń: 2621
 1090. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 11.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2620
 1091. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2009
  Wyświetleń: 2620
 1092. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2620
 1093. Dokumenty pokontrolne - OPS
  Wyświetleń: 2619
 1094. Kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Kostowie
  Wyświetleń: 2617
 1095. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup odkurzacza do liści
  Wyświetleń: 2617
 1096. Rokowania Dz. 491 k.m.7
  Wyświetleń: 2616
 1097. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 2615
 1098. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2614
 1099. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2613
 1100. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2612
 1101. Remont drogi gminnej nr 100504O w Polanowicach od km 0+608,00 do Przysiółka Brzózki-modyf.SIWZ
  Wyświetleń: 2612
 1102. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2611
 1103. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2611
 1104. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024 Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2611
 1105. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartały 2007 r.
  Wyświetleń: 2610
 1106. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2608
 1107. Podinspektora w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Wyświetleń: 2608
 1108. Uchwały z dnia 28 listopada 2013 r. sesja XLII kadencja VI
  Wyświetleń: 2608
 1109. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. na zadania inwestycyjne
  Wyświetleń: 2608
 1110. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2013 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2605
 1111. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 770.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 2605
 1112. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2604
 1113. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców
  Wyświetleń: 2604
 1114. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.
  Wyświetleń: 2604
 1115. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 23 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2604
 1116. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2602
 1117. Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębi murów obronnych miasta Byczyna, etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego.
  Wyświetleń: 2601
 1118. Uchwały z dnia 25 listopada 2015 r. sesja XVIII kadencja VII
  Wyświetleń: 2601
 1119. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2014 r.
  Wyświetleń: 2600
 1120. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2599
 1121. Zarządzenia Burmistrza od nr 93/05 do nr 108/05 -IV kadencja- listopad 2005 r.
  Wyświetleń: 2599
 1122. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2598
 1123. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2597
 1124. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2595
 1125. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2594
 1126. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2594
 1127. 4. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna –VII nabór
  Wyświetleń: 2593
 1128. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2591
 1129. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 marca 2014 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2591
 1130. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 723/32 k.m. 8
  Wyświetleń: 2589
 1131. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 2587
 1132. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2586
 1133. Podinspektora ds. kadr w Referacie Oświaty
  Wyświetleń: 2585
 1134. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2585
 1135. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka Nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2584
 1136. Informacja o wyniku przetargów dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2583
 1137. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2583
 1138. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2582
 1139. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2582
 1140. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2581
 1141. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2581
 1142. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2580
 1143. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2579
 1144. Nabór na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2579
 1145. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2578
 1146. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Zespół Elektrowni Wiatrowych Roszkowice
  Wyświetleń: 2578
 1147. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi gminnej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2578
 1148. 3. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
  Wyświetleń: 2576
 1149. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/15
  Wyświetleń: 2576
 1150. Przebudowa drogi w Ciecierzynie i remont drogi w Polanowicach
  Wyświetleń: 2575
 1151. Zapytanie ofertowe na stanowisko koordynatora merytorycznego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2575
 1152. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Przetarg nieograniczony na dostawę rębarki
  Wyświetleń: 2575
 1153. Zarządzenia Burmistrza od nr 87/07 do nr 94/07 - V kadencja - grudzień 2007
  Wyświetleń: 2574
 1154. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2573
 1155. Protokoły z sesji Rady Miejskiej IV kadencji z 2002 roku:
  Wyświetleń: 2571
 1156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Kredyt długoterminowy do kwoty 1.517.636,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2571
 1157. 03 listopada 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2570
 1158. Zarządzenia Burmistrza od nr 98/04 do nr 110/04 - IV kadencja- Grudzień 2004 r.
  Wyświetleń: 2570
 1159. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup i dostawa używanej maszyny samojezdnej - kompaktora do pracy na składowisku odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2569
 1160. 7. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 2568
 1161. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2566
 1162. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2015 roku
  Wyświetleń: 2566
 1163. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2566
 1164. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Publicznej Szkole Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 2565
 1165. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2563
 1166. Ogłoszenie-Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2560
 1167. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2560
 1168. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 31.05.2013
  Wyświetleń: 2559
 1169. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej
  Wyświetleń: 2558
 1170. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna - nieruchomość gruntowe niezabudowane położone w Byczynie przy ul. Nasalskiej.
  Wyświetleń: 2557
 1171. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 2557
 1172. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BYCZYNY z 02.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2556
 1173. Ogłoszenie archiwalne LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego/
  Wyświetleń: 2556
 1174. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 2555
 1175. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych
  Wyświetleń: 2554
 1176. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 185/1, 185/2, 186/5, 185/3, 185/6
  Wyświetleń: 2552
 1177. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2551
 1178. Informacja o unieważnieniu przetargu
  Wyświetleń: 2550
 1179. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2549
 1180. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2549
 1181. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2548
 1182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2546
 1183. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 745/16
  Wyświetleń: 2545
 1184. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 465/7 k.m. 7
  Wyświetleń: 2543
 1185. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2542
 1186. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Byczyna w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej
  Wyświetleń: 2542
 1187. Audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2541
 1188. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2539
 1189. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2011 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2539
 1190. Informacja o udzielonych w 2016 roku dotacjach na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2538
 1191. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2537
 1192. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2536
 1193. Informacja o wynikach naboru na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2535
 1194. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 2535
 1195. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2535
 1196. Zakup i dostawę używanego samochodu specjalistycznego - śmieciarki do wywozu nieczystości stałych
  Wyświetleń: 2534
 1197. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2533
 1198. Dzień zbiórki odpadów wielkogabarytowych - 7 listopada 2009 r.
  Wyświetleń: 2532
 1199. Główny specjalista ds bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 2532
 1200. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/32
  Wyświetleń: 2532
 1201. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Proślice
  Wyświetleń: 2532
 1202. Zakup paliw płynnych - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2531
 1203. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie Zarządzenia Burmistrza Byczyny Nr 25/2013
  Wyświetleń: 2528
 1204. Karta usług - 8 Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 2528
 1205. Nabór na opiekuna warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2527
 1206. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2527
 1207. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 739/12
  Wyświetleń: 2526
 1208. Obwieszczenie Burmistrza
  Wyświetleń: 2526
 1209. Uchwały z dnia 27 sierpnia 2015 r. sesja XIV kadencja VII
  Wyświetleń: 2526
 1210. Zapytanie ofertowe na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2526
 1211. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2524
 1212. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2521
 1213. Opinia o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2520
 1214. Uchwałyz dnia 27 listopada 2008 r. sesja XXXIV kadencja V
  Wyświetleń: 2520
 1215. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie-Moje Boisko Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2520
 1216. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2520
 1217. Obwieszczenia Burmistrza Byczyny z 28.09.2010 r.
  Wyświetleń: 2518
 1218. W czwartek 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2518
 1219. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie o terminach dyżurów Komisji w celu rejestracji list kandydatów
  Wyświetleń: 2516
 1220. Nabór na stanowisko Asystentów rodzinnych
  Wyświetleń: 2516
 1221. Informacja o wynikach naboru na przeprowadzenie szkolenia pieczenie i dekorowanie wypieków
  Wyświetleń: 2515
 1222. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 12 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2515
 1223. Upowszechnainie kultury fizycznej i sportu w roku 2008
  Wyświetleń: 2515
 1224. Zarządzenia Burmistrza Byczyny w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego na 2016 rok
  Wyświetleń: 2515
 1225. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 77/7 k.m.9
  Wyświetleń: 2512
 1226. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2510
 1227. Dokumenty pokontrolne ZSGiL
  Wyświetleń: 2509
 1228. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2509
 1229. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 sierpnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2509
 1230. Dokumenty pokontrolne OK
  Wyświetleń: 2508
 1231. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2507
 1232. Informacja o wynikach naboru na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2506
 1233. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2506
 1234. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2506
 1235. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2504
 1236. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2504
 1237. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Byczyna- Etap 1
  Wyświetleń: 2504
 1238. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2502
 1239. Uchwały z dnia 28 listopada 2014 r. sesja I kadencja VII
  Wyświetleń: 2502
 1240. 2. Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Byczyna w kwocie 16 227 573,64 zł, realizowane w trybie art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 2501
 1241. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2501
 1242. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2015 rok.
  Wyświetleń: 2499
 1243. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 425/5
  Wyświetleń: 2497
 1244. Sprawozdanie z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 2497
 1245. Uchwały z dnia 26 listopada 2009 r. sesja XLVII kadencja V
  Wyświetleń: 2497
 1246. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielano ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę raty w 2011 roku w kwocie przekraczającej 500,00 zł.
  Wyświetleń: 2497
 1247. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2496
 1248. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej właściwej do głosowania korespondencyjnego 19-08-2011
  Wyświetleń: 2496
 1249. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 stycznia 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2496
 1250. Dotacje udzielone w roku 2010 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2494
 1251. II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2492
 1252. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 775/1 k.m. 10
  Wyświetleń: 2491
 1253. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2491
 1254. 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego fundamentu południowego odcinka murów obronnych miasta Byczyny
  Wyświetleń: 2488
 1255. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2488
 1256. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2488
 1257. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Drapieżna Byczyna - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2488
 1258. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
  Wyświetleń: 2487
 1259. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 27.02.2015 r.
  Wyświetleń: 2487
 1260. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10-02-2014
  Wyświetleń: 2486
 1261. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 05.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2486
 1262. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/2, 929/3
  Wyświetleń: 2484
 1263. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2481
 1264. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
  Wyświetleń: 2479
 1265. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 745/17, 842/1
  Wyświetleń: 2479
 1266. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11 oraz 745/13
  Wyświetleń: 2477
 1267. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2015- kadencja VII
  Wyświetleń: 2477
 1268. Zapytanie ofertowe na stanowisko: DORADCA KLUCZOWY
  Wyświetleń: 2477
 1269. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2476
 1270. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2476
 1271. Uchwały z dnia 30 września 2008 roku sesja XXXI kadencja V
  Wyświetleń: 2476
 1272. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2018 roku
  Wyświetleń: 2475
 1273. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2474
 1274. Informacja o wywieszoniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2473
 1275. Referent w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2473
 1276. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2473
 1277. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 lipca 2014 r. o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 2472
 1278. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 20 listopada2014 r.
  Wyświetleń: 2472
 1279. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2471
 1280. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wyświetleń: 2470
 1281. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY-
  Wyświetleń: 2470
 1282. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji
  Wyświetleń: 2469
 1283. Zarządzenia Burmistrza od nr 79/06 do nr 85/06 - IV kadencja - listopad 2006 r.
  Wyświetleń: 2468
 1284. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2467
 1285. Informacja MKW w sprawie pełnienia dyżurów w dniu 15 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2466
 1286. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fragmentu obrębów geodezyjnych Jakubowice, Proślice, Biskupice, Kochłowice w gminie Byczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2464
 1287. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2463
 1288. Ogłoszenie archiwalne-LOKALE MIESZKALNE W JAKUBOWICACH / przebudowa budynku mieszkalnego /
  Wyświetleń: 2463
 1289. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2462
 1290. Opinia przedłożonego projektu uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2462
 1291. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont klasztoru w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 2462
 1292. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 745/11, dz. 745/12 i dz. 745/13 k.m. 9
  Wyświetleń: 2461
 1293. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2461
 1294. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2461
 1295. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2461
 1296. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2460
 1297. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 września 2017 roku. Sesja XLIII, kadencja VII
  Wyświetleń: 2460
 1298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 2460
 1299. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2459
 1300. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 1.335.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne:Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna
  Wyświetleń: 2459
 1301. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 304.924,00 zł. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 2457
 1302. Nabór osób do prowadzenia warsztatów - Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2456
 1303. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2455
 1304. Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2455
 1305. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok 16.01.2009r
  Wyświetleń: 2455
 1306. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2010 - kadencja V
  Wyświetleń: 2455
 1307. Nabór na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2454
 1308. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2454
 1309. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/8 933/11
  Wyświetleń: 2454
 1310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostowie
  Wyświetleń: 2453
 1311. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2452
 1312. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowwego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 roku
  Wyświetleń: 2452
 1313. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty - usługi doradcze dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób fizycznych w ramach projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2452
 1314. Zarządzenia Burmistrza od nr 108/05 do nr 120/05 -IV kadencja- grudzień 2005 r.
  Wyświetleń: 2451
 1315. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2010 rok
  Wyświetleń: 2450
 1316. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 4.710.000 złotych
  Wyświetleń: 2448
 1317. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego
  Wyświetleń: 2448
 1318. Informacja o przerwie w obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Byczynie zwołanej na dzień 13 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 2447
 1319. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia
  Wyświetleń: 2447
 1320. Wynagrodzenie pracowników UM Byczyna, OPS Byczyna, OK Byczyna oraz CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2447
 1321. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Asystent rodziny
  Wyświetleń: 2446
 1322. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych na 2009 rok
  Wyświetleń: 2445
 1323. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2444
 1324. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2442
 1325. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.08.2010 r.
  Wyświetleń: 2442
 1326. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2441
 1327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 508.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2440
 1328. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2439
 1329. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2437
 1330. Nabór na stanowisko instruktora zadowu
  Wyświetleń: 2437
 1331. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2437
 1332. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2437
 1333. Referenta – księgowa w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2437
 1334. Uchwały z dnia 10 listopada 2010 r. sesja LX kadencja V
  Wyświetleń: 2435
 1335. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2434
 1336. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2433
 1337. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 sierpnia 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2433
 1338. Informacja o wynikach naboru na specjalistów w warsztacie turystyczno-historycznym
  Wyświetleń: 2431
 1339. Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych
  Wyświetleń: 2430
 1340. Uchwały z dnia 20 listopada 2008 r. sesja XXXIII kadencja V
  Wyświetleń: 2429
 1341. Nabór na stanowisko prowadzącego szkolenie animator świetlic wiejskich
  Wyświetleń: 2428
 1342. Uchwały z dnia 30 grudnia 2003 roku sesja XIII kadencja IV
  Wyświetleń: 2428
 1343. Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2427
 1344. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2426
 1345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie dla projektu POTRAFISZ
  Wyświetleń: 2426
 1346. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2425
 1347. Uchwały z dnia 03 grudnia 2010 r. sesja II kadencja VI
  Wyświetleń: 2425
 1348. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2424
 1349. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2424
 1350. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 marca 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2424
 1351. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-remont drogi gminnej
  Wyświetleń: 2423
 1352. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 2422
 1353. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2422
 1354. Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2421
 1355. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2421
 1356. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do kwoty 360.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2421
 1357. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2420
 1358. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2419
 1359. Informacja o wynikach naboru na opiekuna grupy warsztatu rękodzieła artystycznego
  Wyświetleń: 2418
 1360. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2416
 1361. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 2416
 1362. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2416
 1363. 02 maja 2014 r. Urząd Miejski w Byczynie będzie nieczynny
  Wyświetleń: 2414
 1364. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 2414
 1365. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2414
 1366. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna 929/2, k. m. 12 929/3, k. m. 12
  Wyświetleń: 2413
 1367. Kredyt długoterminowy do kwoty 508.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn Remont hali sportowej przy gimnazjum
  Wyświetleń: 2413
 1368. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego - Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2413
 1369. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2412
 1370. Informacja o jakości wody z wodociągu sieciowego w Kostowie
  Wyświetleń: 2410
 1371. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2410
 1372. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 517.499,64 zł. z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w Polanowicach, w Miechowej, w Byczynie ul. Krótka
  Wyświetleń: 2410
 1373. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2409
 1374. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2409
 1375. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2409
 1376. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2408
 1377. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2407
 1378. Protokół kontroli z realizacji zadań OPS-u za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2405
 1379. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2404
 1380. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 czerwca 2011 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2404
 1381. Zarządzenie nr 56/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2017 w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2403
 1382. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
  Wyświetleń: 2402
 1383. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 21 lutego 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2402
 1384. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2402
 1385. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2401
 1386. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2399
 1387. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2398
 1388. Przebudowa drogi w Roszkowicach od drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej
  Wyświetleń: 2398
 1389. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2397
 1390. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii w roku 2009
  Wyświetleń: 2397
 1391. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2397
 1392. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2396
 1393. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2394
 1394. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2393
 1395. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do wysokości 2.220.575,00 zł.
  Wyświetleń: 2393
 1396. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2392
 1397. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta- pracownika ds. pozyskiwania środków unijnych w BIGS
  Wyświetleń: 2390
 1398. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie Rocznego Programu Współracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 2389
 1399. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 500.000 złotych
  Wyświetleń: 2389
 1400. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2387
 1401. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2386
 1402. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2386
 1403. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 2386
 1404. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2386
 1405. Wyniki Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 r.
  Wyświetleń: 2386
 1406. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i II - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna. Cz.I. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2386
 1407. Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 2383
 1408. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
  Wyświetleń: 2382
 1409. Projekt budżetu na 2011 rok
  Wyświetleń: 2382
 1410. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2381
 1411. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2380
 1412. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2379
 1413. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2378
 1414. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka nr 234/13 k.m. 4
  Wyświetleń: 2376
 1415. Nabór osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2376
 1416. Uchwały z dnia 10 listopada 2014 r. sesja LVI kadencja VI
  Wyświetleń: 2376
 1417. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 26.11.2015 r.
  Wyświetleń: 2372
 1418. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 07.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2372
 1419. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2371
 1420. Informacja o wyniku naboru na stanowisko - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2370
 1421. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2011 rok
  Wyświetleń: 2369
 1422. Podstawowa lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  Wyświetleń: 2369
 1423. Nabór na stanowiska Asystentów Rodzinnych
  Wyświetleń: 2368
 1424. 7. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie od 01.03.2018 do 31.12.2020 r.
  Wyświetleń: 2367
 1425. Informacja o wydaniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na instalacji dodatkowych urządzeń segregujących
  Wyświetleń: 2367
 1426. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2367
 1427. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 27.05.2010 r.
  Wyświetleń: 2367
 1428. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2367
 1429. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 9233/1, 9233/2, 9233/3, 9233/4, 9233/5, 9233/8, 9233/11
  Wyświetleń: 2367
 1430. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2367
 1431. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2366
 1432. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.
  Wyświetleń: 2366
 1433. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz do dzierżawy .
  Wyświetleń: 2364
 1434. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2364
 1435. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych miasta Byczyna etap: ulice Basztowa, Długa, Okrężna, Zamojskiego
  Wyświetleń: 2364
 1436. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2363
 1437. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2363
 1438. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU DLA INWESTYCJI: Lokale socjalne w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 2363
 1439. Wyniki ankiety badania zadowolenia klienta zewnetrznego
  Wyświetleń: 2362
 1440. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2361
 1441. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 marca 2014 r. o godzinie 13.00
  Wyświetleń: 2361
 1442. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 lutego 2015 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2361
 1443. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2360
 1444. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie krawieckim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2360
 1445. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku
  Wyświetleń: 2359
 1446. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2357
 1447. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 270.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nasale-Nowy Gródek-I etap
  Wyświetleń: 2357
 1448. Informacja o wynikach naboru na stanowsko Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2355
 1449. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 2352
 1450. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2351
 1451. Uchwała MKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów
  Wyświetleń: 2351
 1452. Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2350
 1453. Nabór na stanowisko - Asystent rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2350
 1454. Nabór na wolne stanowisko pracy instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2349
 1455. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowego kredytu do kwoty 1.200.000 złotych
  Wyświetleń: 2349
 1456. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2349
 1457. Nabór osób do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla młodzieży z obszaru zagrożenia wykluczeniem społecznym
  Wyświetleń: 2348
 1458. Unieważnienie Otwartego konkursu na realizację w 2009 roku zadania publicznego
  Wyświetleń: 2348
 1459. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 162/4
  Wyświetleń: 2347
 1460. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont kapitalny węzłów sanitarnych, korytarzy i sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Polanowicach
  Wyświetleń: 2346
 1461. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2345
 1462. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2344
 1463. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 20.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2342
 1464. Informacja o terminach składania sprawozdań końcowych dla Beneficjentów którzy otrzymali dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2011.
  Wyświetleń: 2341
 1465. Uchwały z dnia 19 października 2015 r. sesja XVI kadencja VII
  Wyświetleń: 2340
 1466. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 2338
 1467. Uchwały z dnia 30 września 2015 r. sesja XV kadencja VII
  Wyświetleń: 2336
 1468. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2335
 1469. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 2335
 1470. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupicach
  Wyświetleń: 2334
 1471. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2333
 1472. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 03 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2333
 1473. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2333
 1474. Protokoły wspólnych posiedzeń Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie -2014- kadencja VII
  Wyświetleń: 2332
 1475. Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2329
 1476. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 18.04.2011 r.
  Wyświetleń: 2329
 1477. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby warsztatów rękodzieła artystycznego finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2329
 1478. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2328
 1479. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 2328
 1480. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2328
 1481. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2328
 1482. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. 933/1, 933/2, 933/3, 933/4, 933/5,
  Wyświetleń: 2328
 1483. Nabór na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2327
 1484. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2326
 1485. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na rok 2012
  Wyświetleń: 2326
 1486. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 2324
 1487. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2324
 1488. Roczny Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 2324
 1489. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 27.03.2012 r.
  Wyświetleń: 2323
 1490. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2323
 1491. Opinia o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna z dnia 15 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2323
 1492. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2322
 1493. Ogłoszenie lokalizacji punktu zbiórki odpadów elektronicznych i elektrycznych na terenie gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2322
 1494. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 08.12.2010 r.
  Wyświetleń: 2321
 1495. Informacja o wynikach naboru na opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno - historycznego
  Wyświetleń: 2319
 1496. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie w wymiarze pełnego etatu
  Wyświetleń: 2318
 1497. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu architektury małych krajobrazów
  Wyświetleń: 2318
 1498. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2316
 1499. Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Byczyna długoterminowych pożyczek
  Wyświetleń: 2316
 1500. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 października 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2316
 1501. Informacja o wyniku naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2314
 1502. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2314
 1503. USŁUGI DORADCZE (Doradca kluczowy) DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ i osób fizycznych w ramach projektu „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2314
 1504. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 2314
 1505. Informacja o wyniku przetargów dz. nr. 929/5, 929/4, 234/13, 490/16
  Wyświetleń: 2313
 1506. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2313
 1507. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2313
 1508. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2013 r.
  Wyświetleń: 2313
 1509. Referenta – ds. podatku od towarów i usług oraz obsługi kasowej w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2313
 1510. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 2312
 1511. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2312
 1512. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10.07.2015 r.
  Wyświetleń: 2312
 1513. Opinia o sprawozdaniu Burmistrza Byczyny z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2010 r.
  Wyświetleń: 2311
 1514. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2310
 1515. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2310
 1516. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu stolarskiego
  Wyświetleń: 2308
 1517. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. rozliczeń w BIGS
  Wyświetleń: 2308
 1518. Mała dotacja - Byczyna moja gmina. Tu się wychowałem, z nią się utożsamiam, tutaj pozostaję
  Wyświetleń: 2308
 1519. Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie realizuje projekt POKL 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pn. Razem ku przyszłości
  Wyświetleń: 2308
 1520. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2307
 1521. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2013 roku
  Wyświetleń: 2307
 1522. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 400.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 2305
 1523. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na nabór pracownika socjalnego
  Wyświetleń: 2304
 1524. Nabór kandydatów na rachmistrzów Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
  Wyświetleń: 2303
 1525. Nabór na wolne stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2303
 1526. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2302
 1527. Uchwały z dnia 30 września 2011 r. sesja XIV kadencja VI
  Wyświetleń: 2302
 1528. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 14 października 2013 r. o godzinie 16.00
  Wyświetleń: 2302
 1529. Informacja roczna z wykonania budżetu za 2008 r.
  Wyświetleń: 2298
 1530. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2298
 1531. Obwieszczenie Burmistrza z dnia 29 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 2297
 1532. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2010 r. z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2297
 1533. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 września 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2297
 1534. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 czerwca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2294
 1535. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
  Wyświetleń: 2290
 1536. Zapytanie ofertowe dot. wynajęcia toalet zewnętrznych, przenośnych WC i umywalek zewnętrznych wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2290
 1537. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 lutego 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2290
 1538. Nabór na stanowisko: asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2289
 1539. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2288
 1540. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2287
 1541. Wynik I przetargu ustnego ograniczonego do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2287
 1542. Informacja o wynikach naboru na pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2284
 1543. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.04.2015
  Wyświetleń: 2283
 1544. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 09.05.2011 r.
  Wyświetleń: 2282
 1545. ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej – OWES dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 2282
 1546. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015
  Wyświetleń: 2282
 1547. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2281
 1548. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2281
 1549. Informacja o wyniku naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych - drugi etap
  Wyświetleń: 2280
 1550. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa infrastruktury pieszej i kołowej w obrębie murów obronnych
  Wyświetleń: 2279
 1551. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2011 roku - korekta
  Wyświetleń: 2278
 1552. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2277
 1553. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2275
 1554. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 07sierpnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2275
 1555. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 23 maja 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2274
 1556. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2271
 1557. Nabór na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2271
 1558. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2271
 1559. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 2269
 1560. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 października 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2269
 1561. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2268
 1562. Nabór na stanowisko opiekuna warsztatu obsługi ruchu turystyczno-historycznego
  Wyświetleń: 2268
 1563. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2266
 1564. Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 16 lutego 2018 r. Sesja XLIX, Kadencja VII
  Wyświetleń: 2265
 1565. Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka autystycznego
  Wyświetleń: 2265
 1566. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wyświetleń: 2265
 1567. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2264
 1568. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 17.02.2010 r.
  Wyświetleń: 2264
 1569. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 września 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2264
 1570. Nabór osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2263
 1571. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/5/05
  Wyświetleń: 2263
 1572. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej w Polanowicach
  Wyświetleń: 2262
 1573. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2262
 1574. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2262
 1575. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 marca 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2261
 1576. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2260
 1577. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 230 k.m. 4
  Wyświetleń: 2259
 1578. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu obróbki i skrawania drewna
  Wyświetleń: 2259
 1579. Ogłoszenie VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2259
 1580. Informacja o naborze na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2258
 1581. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu autoprezentacji i komunikacji
  Wyświetleń: 2258
 1582. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 14.07.2011 r.
  Wyświetleń: 2257
 1583. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27 A
  Wyświetleń: 2257
 1584. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 października 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2256
 1585. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Samodzielny Referent ds. kadr i płac w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2253
 1586. Informacja o ćwiczeniach krajowych RENEGADE SAREX 17
  Wyświetleń: 2251
 1587. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2251
 1588. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.09.2011 r.
  Wyświetleń: 2250
 1589. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2249
 1590. Informacja o wynikach naboru na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2248
 1591. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2010 r.
  Wyświetleń: 2248
 1592. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 10 marca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2248
 1593. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 119/1
  Wyświetleń: 2247
 1594. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2244
 1595. Informacja o wyniku naboru osób do prowadzenia - działań Zespołu Interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 2243
 1596. 16. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Byczyna z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
  Wyświetleń: 2240
 1597. Informacja o wyniku naboru na stanowisku instruktora zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2240
 1598. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2240
 1599. 6. Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł. z przeznaczeniem na: finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 2239
 1600. Informacja o wynikach naboru osób do prowadzenia warsztatów pn. Szkoła dla rodziców
  Wyświetleń: 2239
 1601. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2238
 1602. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2238
 1603. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów komunalnych Gminy Byczyna na 2013 rok
  Wyświetleń: 2237
 1604. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2237
 1605. Instruktor zawodu do warsztatu ogólnobudowlanego
  Wyświetleń: 2235
 1606. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2235
 1607. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2232
 1608. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - autobus marki AUTOSAN
  Wyświetleń: 2231
 1609. Lista kandydatów spelniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2231
 1610. Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2230
 1611. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2229
 1612. Opinia o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Byczyny z wykonania budżetu za 2009 rok
  Wyświetleń: 2229
 1613. SPRAWOZDANIE z konsultacji przeprowadzonych w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2229
 1614. Uchwałyz dnia 30 października 2008 r. sesja XXXII kadencja V
  Wyświetleń: 2229
 1615. Zaktualizowany harmonogram i kalkulacja kosztów na realizację zadania publicznego
  Wyświetleń: 2229
 1616. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 12 lutego 2015 r. o godzinie 11.00
  Wyświetleń: 2229
 1617. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 2229
 1618. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2227
 1619. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 29.05.2012 r.
  Wyświetleń: 2225
 1620. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2225
 1621. Wykonanie i/lub dostawa strojów ludowych
  Wyświetleń: 2225
 1622. Informacja o wynikach zapytania ofertowego na stanowisko: Animator ds. Ekonomii Społecznej
  Wyświetleń: 2224
 1623. Nabór na instruktora zadowu do warsztatu poligraficznego
  Wyświetleń: 2222
 1624. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2220
 1625. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2217
 1626. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2216
 1627. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2215
 1628. Mała dotacja - Teledysk Promocyjny
  Wyświetleń: 2214
 1629. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2214
 1630. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu budowlanego
  Wyświetleń: 2213
 1631. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2213
 1632. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 lipca 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2211
 1633. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 sierpnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2209
 1634. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 2208
 1635. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2208
 1636. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 maja 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2208
 1637. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godzinie 15.30
  Wyświetleń: 2207
 1638. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - PRACOWNIKA ORGANIZACYJNEGO W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2206
 1639. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2206
 1640. Nabór na stanowisko instruktor zawodu do warsztatu krawieckiego
  Wyświetleń: 2204
 1641. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 października 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2204
 1642. Przebieg wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 2202
 1643. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 2201
 1644. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu porządkowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2201
 1645. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 marca 2013 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2201
 1646. Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 2933/1, dz. nr 2933/2, dz. nr 2933/3, dz. nr 2933/8
  Wyświetleń: 2200
 1647. Informacja o wynikach naboru na Głównego Księgowego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2199
 1648. Opinia o możliwości spłaty kredytów w łącznej wysokości 2,342,560,00 zł.przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 2199
 1649. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2199
 1650. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 24.03.2014
  Wyświetleń: 2198
 1651. Nabór na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2198
 1652. Protokół kontroli z realizacji zadań statutowych Ośrodka Kultury w Byczynie za I półrocze 2015
  Wyświetleń: 2198
 1653. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2196
 1654. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2196
 1655. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 26 kwietnia 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2196
 1656. Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2011 r
  Wyświetleń: 2195
 1657. Opinia o prognozie kwoty długu Gminy Byczyna z dnia 14 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2195
 1658. Obwieszczenie z dnia 02.04.2012
  Wyświetleń: 2194
 1659. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika administracyjnego - referent w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2192
 1660. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 kwietnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2190
 1661. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pożyczka długoterminowa do kwoty 355.900,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie izby tradycji - Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza
  Wyświetleń: 2190
 1662. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn. Odnowa i rozwój wsi w gminie Byczyna (miejscowość Kostów).
  Wyświetleń: 2189
 1663. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w zbiegu ulic Kwiasowskiego i Koellinga w Byczynie
  Wyświetleń: 2188
 1664. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rozliczeń finansowych w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2187
 1665. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 250.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kochłowice-Biskupice -trakt rycerski
  Wyświetleń: 2187
 1666. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Pracownik Administracyjny w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2184
 1667. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 490/16
  Wyświetleń: 2184
 1668. Zapytanie ofertowe dot. usługi wypożyczenia, montażu i demontażu ławek i podłogi wraz z dostawą na potrzeby organizacji uroczystości 1050. Rocznicy Chrztu Polski w dn. 30.04.2016
  Wyświetleń: 2184
 1669. Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalista do obsługi finansowej w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2184
 1670. Zarządzenie nr 33/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 2183
 1671. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Oświaty Urzędu Miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 2181
 1672. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/9
  Wyświetleń: 2181
 1673. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 22.10.2014 r.
  Wyświetleń: 2180
 1674. Projekt budżetu gminy na 2007 rok
  Wyświetleń: 2180
 1675. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych w sprawie rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Byczyny na rok 2012
  Wyświetleń: 2180
 1676. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2171
 1677. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2171
 1678. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2171
 1679. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert-Kredyt długoterminowy do kwoty 2.978.634,49zł. na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej - Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2171
 1680. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/4, 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 2170
 1681. STATUT GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 2170
 1682. Postanowienie
  Wyświetleń: 2169
 1683. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - pracownika ds. organizacyjnych w BIGS
  Wyświetleń: 2166
 1684. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2162
 1685. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 01.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2162
 1686. Opinia o możliwości spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. przez Gminę Byczyna do wysokości 2.221.999,00 zł.
  Wyświetleń: 2161
 1687. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2160
 1688. Zapytanie ofertowe na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu pielegnacji terenów zielonych w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2159
 1689. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt długoterminowy do kwoty 534.000,00 zł. na zadanie inwestycyjne Moje boisko - Orlik 2012 w Byczynie
  Wyświetleń: 2159
 1690. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2158
 1691. Nabór na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach 03-03-2011
  Wyświetleń: 2157
 1692. Wykonanie usług w zakresie sporządzania operatów szacunkowych - zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2157
 1693. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2155
 1694. Zakończenie naboru na stanowisko Referenta w Referacie Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2155
 1695. 5. Budowa placów zabawi i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2154
 1696. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 2154
 1697. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 31 stycznia 2013 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2153
 1698. Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystent rodzinny
  Wyświetleń: 2151
 1699. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2151
 1700. Informacja o przyznaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w 2016 r.
  Wyświetleń: 2150
 1701. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 2150
 1702. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2149
 1703. Zapytanie ofertowe na stanowisko istruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2149
 1704. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2146
 1705. I Byczyna dz. 277/2 k.m. 1
  Wyświetleń: 2144
 1706. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 234/13
  Wyświetleń: 2143
 1707. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2143
 1708. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie pielęgnacji terenów zielonych w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2141
 1709. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 09.09.2015 r.
  Wyświetleń: 2140
 1710. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 stycznia 2016 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2140
 1711. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 09 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2139
 1712. Dowóz uczniów w ramach projektu: Byczyńskie paradnice jadą w Tournee w LGD-owskie okolice.
  Wyświetleń: 2138
 1713. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt długoterminowy do 353.000,00 zł.
  Wyświetleń: 2138
 1714. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2137
 1715. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu teorii turystyki
  Wyświetleń: 2135
 1716. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2017 kadencja VII
  Wyświetleń: 2133
 1717. Instruktor zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2132
 1718. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta - specjalistę ds. rekrutacji i monitoringu w BIGS
  Wyświetleń: 2131
 1719. Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytów przez Gminę Byczyna z dnia 1 grudnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2131
 1720. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie - 2014 - kadencja VI
  Wyświetleń: 2131
 1721. Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 r.
  Wyświetleń: 2130
 1722. Uchwały z dnia 23 października 2014 r. sesja LV kadencja VI
  Wyświetleń: 2130
 1723. Zakup wraz z dostawą butów ludowych
  Wyświetleń: 2127
 1724. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2124
 1725. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Parkowa-Basztowa (boksy garażowe)
  Wyświetleń: 2123
 1726. Informacja o wynikach naboru na instruktora zawodu do warsztatu pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 2122
 1727. Nabór na stanowisko specjalisty ds. prowadzenia zajęć z zakresu historii Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2122
 1728. Nabór na stanowisko Główny Księgowy w Publicznej Szkole Podstawowej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 2120
 1729. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 29.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2118
 1730. Uchwały z dnia 30 listopada 2010 r. sesja I kadencja VI
  Wyświetleń: 2118
 1731. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 5 sierpnia 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 2118
 1732. Ogłoszenie dot. projektu planu urządzenia lasów należących do osób fizycznych
  Wyświetleń: 2117
 1733. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Referenta ds. kadrowo-płacowych w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 2115
 1734. Zarządzenienr 177/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 2114
 1735. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki
  Wyświetleń: 2111
 1736. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - specjalisty ds. rekrutacji, organizacji szkoleń i doradztwa w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2110
 1737. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2109
 1738. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 września 2012 o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2109
 1739. Dofinansowania młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2108
 1740. Nabór na stanowisko głównego specjalisty kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2107
 1741. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie stolarskim w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2106
 1742. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 14 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2106
 1743. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 2106
 1744. Informacja o wyniku przetargu
  Wyświetleń: 2104
 1745. Ocena jakości wody
  Wyświetleń: 2104
 1746. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 04 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2102
 1747. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora wraz z funkcją opiekuna w Publicznym Żłobku w Byczynie
  Wyświetleń: 2101
 1748. Nabór na stanowisko instruktora zawodu w warsztacie ogólnobudowlanym w ramach projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II
  Wyświetleń: 2101
 1749. I przetarg ustny ograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2099
 1750. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 933/1, 933/2, 933/8
  Wyświetleń: 2099
 1751. OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 2097
 1752. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godzinie 17.00
  Wyświetleń: 2095
 1753. Opinia o przedłożonym projekcie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2092
 1754. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie w 2009 r. (ulga z tytułu nabycia gruntów, ulgi żołnierskie, ulgi inwestycyjne)
  Wyświetleń: 2091
 1755. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2086
 1756. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2084
 1757. Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącą własność gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 2081
 1758. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 listopada 2014 r. o godzinie 12.00
  Wyświetleń: 2080
 1759. Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2012 r.
  Wyświetleń: 2078
 1760. Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2017 rok
  Wyświetleń: 2078
 1761. Zarządzenie Burmistrza Byczyny Nr Or.-I-0152/6/05
  Wyświetleń: 2078
 1762. Zarządzenia Nr 23/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bepieczeństwa w 2018 roku.
  Wyświetleń: 2077
 1763. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 2074
 1764. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 919/7, 919/8
  Wyświetleń: 2067
 1765. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2066
 1766. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok
  Wyświetleń: 2062
 1767. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 maja 2012 o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2062
 1768. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 12.01.2016
  Wyświetleń: 2061
 1769. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2061
 1770. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym i Podatkowym w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 2058
 1771. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji środowiskowej
  Wyświetleń: 2058
 1772. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Herbiniusa w Byczynie dz. nr 723/27
  Wyświetleń: 2057
 1773. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2054
 1774. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 929/5, 929/2
  Wyświetleń: 2052
 1775. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 roku. Sesja XLVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 2052
 1776. Plan audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 2047
 1777. Zapytanie ofertowe na stanowisko psychologa w projekcie „Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 2045
 1778. 15. Przebudowa – adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 2043
 1779. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny o wystapieniu do RDOŚ w Opolu oraz PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 2042
 1780. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku gospodarczego nr 16 w Kostowie
  Wyświetleń: 2039
 1781. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego p.n. Odnowa i rozwój wsi w Gminie Byczyna miejscowości: Nasale, Janówka
  Wyświetleń: 2035
 1782. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 2033
 1783. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości dz. nr 39
  Wyświetleń: 2031
 1784. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 2031
 1785. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
  Wyświetleń: 2027
 1786. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.
  Wyświetleń: 2027
 1787. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 15.12.2015
  Wyświetleń: 2022
 1788. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA- PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2019
 1789. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice
  Wyświetleń: 2018
 1790. Uchwały z dnia 28 lipca 2010 r. sesja LVI kadencja V
  Wyświetleń: 2016
 1791. Nabór na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi wsparcia finansowego w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 2012
 1792. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Byczyna na 2011 r.
  Wyświetleń: 2007
 1793. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 2007
 1794. I przetarg ustny nieograniczony - w m. Polanowice
  Wyświetleń: 2005
 1795. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 6 w Byczynie przy ul. Okrężnej 27
  Wyświetleń: 2003
 1796. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Kredyt długoterminowy do kwoty 1.158.429,00 zł. z przeznaczeniem na real. projektów realizowanych z udziałem środków UE, zad. inwest. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Byczyna etap I - Roszkowice
  Wyświetleń: 2002
 1797. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2018 roku, Sesja XLVII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1999
 1798. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1997
 1799. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2015 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1996
 1800. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1990
 1801. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Borkowskiej w Byczynie - dz. nr 274/3
  Wyświetleń: 1988
 1802. Protokół kontroli z funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie
  Wyświetleń: 1987
 1803. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2012 o godzinie 10.00
  Wyświetleń: 1987
 1804. I przetarg ustny nieograniczony w m. Byczyna ul. Polanowicka-Kwiasowskiego -3,3959 ha
  Wyświetleń: 1986
 1805. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze REFERENTA - SPECJALISTĘ DS. REKRUTACJI I MONITORINGU W BYCZYŃSKIM INKUBATORZE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 1983
 1806. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 września 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1980
 1807. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW
  Wyświetleń: 1978
 1808. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 05 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00
  Wyświetleń: 1976
 1809. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 22 grudnia 2014 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1971
 1810. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji
  Wyświetleń: 1968
 1811. Plan zamówień w 2019 r.
  Wyświetleń: 1963
 1812. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1958
 1813. Informacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1956
 1814. Protokół kontroli z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1952
 1815. Protokół kontroli z realizacji zadań w Samorządowym Zakładzie Budżetowym CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1952
 1816. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1952
 1817. Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1950
 1818. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup kosy spalinowej
  Wyświetleń: 1950
 1819. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1948
 1820. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1944
 1821. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 19 paździrnika 2015 o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1941
 1822. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1940
 1823. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia specjalistycznych usług terapeutycznych - terapeuty ds. uzależnień w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1940
 1824. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1935
 1825. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Nasalskiej w Byczynie dz. nr 933/12
  Wyświetleń: 1935
 1826. Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1933
 1827. Obwieszczenie Ministra Środowiska
  Wyświetleń: 1932
 1828. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017
  Wyświetleń: 1932
 1829. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1926
 1830. II przetarg ustny nieograniczony - Ciecierzyn ( dom, garaż, grunt)
  Wyświetleń: 1926
 1831. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1924
 1832. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 24 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00
  Wyświetleń: 1920
 1833. I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1918
 1834. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1918
 1835. Roczny Program Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 1915
 1836. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku
  Wyświetleń: 1914
 1837. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1910
 1838. Zawiadomienie na XLVII Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1910
 1839. Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1906
 1840. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 1899
 1841. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/36 k.m. 8
  Wyświetleń: 1898
 1842. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 31.03.2015
  Wyświetleń: 1897
 1843. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1897
 1844. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1894
 1845. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok
  Wyświetleń: 1891
 1846. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 1890
 1847. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji
  Wyświetleń: 1889
 1848. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
  Wyświetleń: 1880
 1849. Otkonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1880
 1850. Instrukcja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1877
 1851. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1876
 1852. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2017
  Wyświetleń: 1875
 1853. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1875
 1854. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1874
 1855. Świadczenie usług dostawy energii cieplnej dla potrzeb Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni lokalnych wraz z urządzeniami przez okres od 01.10.2014r. do 31.05.2015r.
  Wyświetleń: 1873
 1856. Remont kaplicy p.w. św. Jadwigi w Byczynie
  Wyświetleń: 1872
 1857. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1872
 1858. „Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017–2020 z perspektywą do 2024 roku”
  Wyświetleń: 1869
 1859. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Byczynie ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1868
 1860. I przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1861
 1861. Protokół kontroli z oceny realizacji projektów unijnych oraz pozyskiwanych środków unijnych oraz innych zewnętrznych w 2014 r. jak również w I półroczu 2015
  Wyświetleń: 1860
 1862. Monitoring jakości wody
  Wyświetleń: 1859
 1863. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta - pracownika ds. obsługi projektu
  Wyświetleń: 1857
 1864. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1854
 1865. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna 723/37 k.m. 8
  Wyświetleń: 1852
 1866. Petycje
  Wyświetleń: 1847
 1867. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1843
 1868. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Biskupice
  Wyświetleń: 1842
 1869. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1839
 1870. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1838
 1871. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nasalskiej w Byczynie - dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1836
 1872. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1835
 1873. Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 12 października 2006 roku
  Wyświetleń: 1833
 1874. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości - Polonez Truck
  Wyświetleń: 1830
 1875. Informacja
  Wyświetleń: 1824
 1876. Informacja z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1821
 1877. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1813
 1878. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych i stolarskich na potrzeby warsztatu
  Wyświetleń: 1811
 1879. Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1808
 1880. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1805
 1881. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1804
 1882. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna, ul. Okrężna
  Wyświetleń: 1802
 1883. Ocena PPIS w Kluczborku
  Wyświetleń: 1802
 1884. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 marca 2018 r. Sesja LI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1801
 1885. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1799
 1886. Komunikat Burmistrza Byczyny - opłata za grunt oddany w użytkowanie wieczyste
  Wyświetleń: 1798
 1887. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1796
 1888. Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Pracownika Socjalnego
  Wyświetleń: 1793
 1889. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1784
 1890. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 30.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1783
 1891. OBWIESZCZENIE Burmistrza Byczyny z dnia 12 września 2018 roku - Obwody
  Wyświetleń: 1783
 1892. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna dz. nr 933/1
  Wyświetleń: 1780
 1893. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji
  Wyświetleń: 1776
 1894. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji
  Wyświetleń: 1775
 1895. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna. ul.Błonie
  Wyświetleń: 1773
 1896. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji
  Wyświetleń: 1771
 1897. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji
  Wyświetleń: 1769
 1898. Informacja dot. wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu w gminie Byczyna w 2017 roku
  Wyświetleń: 1763
 1899. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono spłate na raty w kwocie przekraczającej 500,00 zł. w 2009 r.
  Wyświetleń: 1763
 1900. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH 745/7
  Wyświetleń: 1759
 1901. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1754
 1902. Miejska Komisja Wyborcza w Byczynie
  Wyświetleń: 1753
 1903. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1752
 1904. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Sarnowie
  Wyświetleń: 1752
 1905. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2016 rok
  Wyświetleń: 1748
 1906. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1747
 1907. Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą sprzętu krawieckiego na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu Twoje życie - nasza wspólna sprawa II.
  Wyświetleń: 1747
 1908. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1746
 1909. Informacja w sprawie procedury przyznawania przez Gminę dofinansowania pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1745
 1910. I przetarg ustny nieograniczony - nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1744
 1911. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji z budżetu gminy Byczyna dla przedszkoli na 2017 rok po aktualizacji
  Wyświetleń: 1740
 1912. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1739
 1913. Okresowa ocena jakości wody za II półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1737
 1914. Nabór na stanowisko pracownika administracyjnego - Referenta w Byczyńskim Inkubatorze Gospodarki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1735
 1915. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 1730
 1916. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1726
 1917. III przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1721
 1918. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na II cykl szkoleniowo - doradczy w ramach projektu Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego.
  Wyświetleń: 1718
 1919. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1705
 1920. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość w Byczynie przy ul. Moniuszki-Słowackiego
  Wyświetleń: 1704
 1921. Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1702
 1922. II przetarg ustny nieograniczony- Byczyna ul. Brzozowa
  Wyświetleń: 1697
 1923. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1693
 1924. Pomoc żywnościowa z Banku Żywności w dniach 19-20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1693
 1925. 10. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1691
 1926. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 77/7 k.m. 9
  Wyświetleń: 1691
 1927. Uchwała Nr 306/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1690
 1928. Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1689
 1929. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna 33/5
  Wyświetleń: 1687
 1930. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego stanowiącej własność gminy Byczyna, ul.Rynek 22/2
  Wyświetleń: 1687
 1931. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 185/1
  Wyświetleń: 1684
 1932. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1679
 1933. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1677
 1934. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1676
 1935. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VI kadencji z 2013 roku:
  Wyświetleń: 1675
 1936. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1674
 1937. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji
  Wyświetleń: 1674
 1938. Wyniki II otwartego konkursu ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1673
 1939. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1671
 1940. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1670
 1941. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1667
 1942. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1664
 1943. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1664
 1944. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok
  Wyświetleń: 1663
 1945. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1663
 1946. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1662
 1947. 9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1661
 1948. INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU
  Wyświetleń: 1661
 1949. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1661
 1950. Budżet 2007
  Wyświetleń: 1660
 1951. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1657
 1952. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Ciecierzyn
  Wyświetleń: 1655
 1953. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1655
 1954. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Byczyna ul. Poznańska
  Wyświetleń: 1654
 1955. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Byczyna ul. Moniuszki
  Wyświetleń: 1654
 1956. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1654
 1957. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1652
 1958. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1652
 1959. Kredyt długoterminowy do kwoty 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 1652
 1960. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1650
 1961. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1650
 1962. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji
  Wyświetleń: 1650
 1963. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1649
 1964. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1649
 1965. Ogłoszenie Burmistrza Byczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1649
 1966. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1649
 1967. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1648
 1968. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji
  Wyświetleń: 1647
 1969. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1646
 1970. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1646
 1971. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1645
 1972. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1644
 1973. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji
  Wyświetleń: 1642
 1974. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1641
 1975. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1640
 1976. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1638
 1977. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Byczyna na rok 2015
  Wyświetleń: 1638
 1978. Wyniki naboru na stanowisko - Referent w Referacie Organizacyjnym i Oświaty
  Wyświetleń: 1637
 1979. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1635
 1980. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1635
 1981. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji
  Wyświetleń: 1635
 1982. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1634
 1983. „Zakup wraz z dostawą sprzętu do pielęgnacji terenów zielonych na potrzeby warsztatów finansowanych z projektu ,, Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1633
 1984. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1632
 1985. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1631
 1986. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1631
 1987. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1629
 1988. Przetargi powyżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1629
 1989. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji
  Wyświetleń: 1627
 1990. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna położonej w m.Proślice
  Wyświetleń: 1624
 1991. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 czerwca 2018 r. Sesja LIV, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1624
 1992. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1623
 1993. Rokowania - Byczyna, ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1623
 1994. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji
  Wyświetleń: 1622
 1995. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1621
 1996. Konkurs Ofert na dotację na 2004 r.
  Wyświetleń: 1620
 1997. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1620
 1998. Uchwała Nr 307/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1617
 1999. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Organizacyjnym i Oświaty w Urzędzie Miejskim w Byczynie
  Wyświetleń: 1616
 2000. Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - marzec 2018
  Wyświetleń: 1616
 2001. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1616
 2002. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna w m. Proślice
  Wyświetleń: 1609
 2003. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 65/3
  Wyświetleń: 1606
 2004. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1606
 2005. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1605
 2006. 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.12.2018 r.
  Wyświetleń: 1604
 2007. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1604
 2008. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1602
 2009. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1601
 2010. Przetargi do 300 000 euro
  Wyświetleń: 1601
 2011. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1601
 2012. Zarządzenienr 176/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1601
 2013. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny
  Wyświetleń: 1600
 2014. Plan kontroli wewnętrznej na 2007 rok
  Wyświetleń: 1600
 2015. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1599
 2016. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1599
 2017. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1599
 2018. Protokoły Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Rolnictwa Rady Miejskiej w Byczynie - 2018 kadencja VII
  Wyświetleń: 1598
 2019. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1596
 2020. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną dz.nr 723/22
  Wyświetleń: 1596
 2021. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny
  Wyświetleń: 1596
 2022. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji
  Wyświetleń: 1596
 2023. Zawiadomienie na XLIX sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 13 lutego 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1596
 2024. I przetarg ustny nieograniczony-grunt pod boksy garażowe Byczyna ul. Polna-Zamoyskiego
  Wyświetleń: 1595
 2025. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1595
 2026. Przetargi poniżej 60 000 EURO
  Wyświetleń: 1595
 2027. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1595
 2028. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1593
 2029. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m.Byczyna ul. Nasalska
  Wyświetleń: 1592
 2030. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1589
 2031. Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1586
 2032. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji
  Wyświetleń: 1586
 2033. Uchwały z dnia 25 maja 2011 r. sesja X kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1586
 2034. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok
  Wyświetleń: 1585
 2035. I przetarg ustny nieograniczony-nieruchomość położona w Byczynie przy ul.400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1583
 2036. Zarządzenie Nr 189_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 28 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1583
 2037. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Sarnów
  Wyświetleń: 1582
 2038. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu-komórki stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1582
 2039. Informacja kwartalna o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych według stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 1581
 2040. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1580
 2041. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1579
 2042. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1579
 2043. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1578
 2044. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości- Byczyna ul. Górna dz.nr 375/4
  Wyświetleń: 1577
 2045. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie ul. 400-lecia bitwy pod Byczyną
  Wyświetleń: 1577
 2046. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1576
 2047. Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1576
 2048. II przetarg ustny nieograniczony - Byczyna ul. Polna
  Wyświetleń: 1575
 2049. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1574
 2050. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1574
 2051. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji
  Wyświetleń: 1574
 2052. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna 723/25
  Wyświetleń: 1573
 2053. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1573
 2054. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości-Byczyna ul. Górna dz.nr 375/5
  Wyświetleń: 1571
 2055. Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1571
 2056. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1570
 2057. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. nr 723/32, k.m. 8
  Wyświetleń: 1569
 2058. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1569
 2059. Strona próbna
  Wyświetleń: 1568
 2060. Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddanai w dzierżawę nr 65/2018
  Wyświetleń: 1568
 2061. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników sądowych
  Wyświetleń: 1567
 2062. II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w m.Byczyna
  Wyświetleń: 1566
 2063. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1566
 2064. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1565
 2065. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1564
 2066. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1562
 2067. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji
  Wyświetleń: 1562
 2068. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1561
 2069. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1561
 2070. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1557
 2071. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1557
 2072. Oświadczenia majątkowe za 2018 i 2019 rok
  Wyświetleń: 1557
 2073. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1556
 2074. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1554
 2075. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1554
 2076. Opracowanie dotyczące stanu jakości wody za lata 2014-2017
  Wyświetleń: 1551
 2077. Kredyt długoterminowy do kwoty 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach
  Wyświetleń: 1550
 2078. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1546
 2079. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1546
 2080. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1544
 2081. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1544
 2082. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1543
 2083. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Byczyna za rok 2016
  Wyświetleń: 1542
 2084. Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1538
 2085. Ogłoszenie o rokowaniach - Autobus
  Wyświetleń: 1537
 2086. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1536
 2087. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1536
 2088. Wybory do Europarlamentu 2019
  Wyświetleń: 1536
 2089. Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 1535
 2090. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1535
 2091. 3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu Gminy Byczyna w okresie do 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1533
 2092. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji
  Wyświetleń: 1533
 2093. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1532
 2094. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1532
 2095. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna działka 188/1
  Wyświetleń: 1531
 2096. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1531
 2097. Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 1531
 2098. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1530
 2099. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1530
 2100. Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Byczyny z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków o przyznanie środków funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 1530
 2101. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1527
 2102. Zarządzenie Nr 16_2018 z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 1523
 2103. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1522
 2104. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Byczyny zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1522
 2105. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1520
 2106. Zapytanie ofertowe na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  Wyświetleń: 1520
 2107. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1519
 2108. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji
  Wyświetleń: 1519
 2109. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1518
 2110. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1517
 2111. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI - usuń
  Wyświetleń: 1517
 2112. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1516
 2113. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1516
 2114. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji
  Wyświetleń: 1516
 2115. Uchwały z dnia 29 kwietnia 2011 r. sesja IX kadencja VI
  Wyświetleń: 1516
 2116. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1514
 2117. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1513
 2118. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji
  Wyświetleń: 1513
 2119. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji
  Wyświetleń: 1511
 2120. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1510
 2121. Schemat przeprowadzania kontroli podatkowej
  Wyświetleń: 1508
 2122. Centralny rejestr umów
  Wyświetleń: 1506
 2123. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1506
 2124. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1505
 2125. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1505
 2126. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1504
 2127. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1504
 2128. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowejstanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1503
 2129. Zarządzenie Nr 193_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia,
  Wyświetleń: 1503
 2130. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji
  Wyświetleń: 1502
 2131. Zarządzenia Burmistrza od nr 1/02 do nr 9A/02 -IV kadencja- listopad 2002 r.
  Wyświetleń: 1502
 2132. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych
  Wyświetleń: 1498
 2133. Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1498
 2134. 11. Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Kochłowice (do pałacu)
  Wyświetleń: 1497
 2135. Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1497
 2136. Zarządzenie nr 132 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 5 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1495
 2137. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1494
 2138. Obwieszczenie Burmistrza Byczyny 04.04.2011 r.
  Wyświetleń: 1493
 2139. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna 73/5
  Wyświetleń: 1492
 2140. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1492
 2141. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1492
 2142. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1491
 2143. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1490
 2144. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1490
 2145. Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego
  Wyświetleń: 1489
 2146. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna działka nr 745/7
  Wyświetleń: 1487
 2147. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1487
 2148. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji
  Wyświetleń: 1487
 2149. Zarządzenienr 175/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 1487
 2150. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1486
 2151. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1486
 2152. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji
  Wyświetleń: 1485
 2153. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2017 roku w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1485
 2154. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1484
 2155. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1483
 2156. Zapytanie ofertowe na „Zakup wraz z dostawą drewna na potrzeby warsztatów stolarskich finansowanych z projektu ,,Twoje życie – nasza wspólna sprawa II”
  Wyświetleń: 1483
 2157. Zapytanie ofertowe na stanowisko doradca zawodowy w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1483
 2158. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1482
 2159. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1481
 2160. II sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 8.00
  Wyświetleń: 1480
 2161. Rokowania Dz. Nr 745 7 Byczyna
  Wyświetleń: 1480
 2162. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1480
 2163. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1479
 2164. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/34 k.m. 8
  Wyświetleń: 1478
 2165. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Asystent Rodziny
  Wyświetleń: 1477
 2166. I przetarg ustny nieograniczony do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1476
 2167. Ocena realizacji projektów unijnych oraz kontrola pozyskanych środków finansowych unijnych jak również wewnętrznych krajowych
  Wyświetleń: 1474
 2168. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1473
 2169. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1473
 2170. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1472
 2171. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na III sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1472
 2172. Zarządzenie nr 119 2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania komisji odbiorowej do dokonania odbioru końcowego zadania Budowa drogi w Ciecierzynie
  Wyświetleń: 1472
 2173. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1471
 2174. Karta usług -3 Podatek od Nieruchomości osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1470
 2175. Kwartalna informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1469
 2176. Uchwała Nr 703/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1467
 2177. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na IV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1465
 2178. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1465
 2179. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji
  Wyświetleń: 1464
 2180. Zawiadomienie na LVII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 18 października 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1464
 2181. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1461
 2182. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1460
 2183. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 1460
 2184. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1460
 2185. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1459
 2186. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1458
 2187. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1458
 2188. 12. Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami
  Wyświetleń: 1456
 2189. Budowa boiska sportowego w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1456
 2190. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIX sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1456
 2191. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1455
 2192. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1455
 2193. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na X sesji
  Wyświetleń: 1455
 2194. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1454
 2195. Instrucja w sprawie kontroli wewnętrznej
  Wyświetleń: 1454
 2196. 7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1451
 2197. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1450
 2198. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r., Sesja LII, kadencja VII
  Wyświetleń: 1449
 2199. ZARZĄDZENIE NR 183/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1449
 2200. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1448
 2201. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1446
 2202. Ochrona dóbr kultury i tradycji; Ochrona i promocja zdrowia; Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1446
 2203. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Sarnów dz. Nr 65/3
  Wyświetleń: 1446
 2204. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1446
 2205. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1445
 2206. Roczna informacja z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
  Wyświetleń: 1444
 2207. Karta usług - 2 Podatek Leśny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1442
 2208. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1442
 2209. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1442
 2210. WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY BYCZYNA
  Wyświetleń: 1442
 2211. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1441
 2212. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji
  Wyświetleń: 1440
 2213. Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1440
 2214. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1439
 2215. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVIII sesji
  Wyświetleń: 1438
 2216. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 1437
 2217. Referent w Referacie Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej
  Wyświetleń: 1437
 2218. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1436
 2219. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1436
 2220. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1436
 2221. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 723/33 k.m. 8
  Wyświetleń: 1435
 2222. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku
  Wyświetleń: 1435
 2223. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1434
 2224. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1434
 2225. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1430
 2226. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna gmina
  Wyświetleń: 1429
 2227. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1429
 2228. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1426
 2229. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
  Wyświetleń: 1426
 2230. Kredyt długoterminowy do kwoty 2.970.000,00 zł. z na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 ust z dnia 27.08.2009 roku o finansach publ., na zadanie inwestycyjne pn. Mój Rynek w Byczynie
  Wyświetleń: 1425
 2231. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1423
 2232. I przetarg ustny nieograniczony- nieruchomość położona w Byczynie przy ul. Błonie 2
  Wyświetleń: 1422
 2233. Informacja z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1421
 2234. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1421
 2235. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1421
 2236. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1421
 2237. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1419
 2238. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1416
 2239. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXIX sesji
  Wyświetleń: 1415
 2240. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1414
 2241. ZARZĄDZENIE NR 182/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zadania: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna
  Wyświetleń: 1414
 2242. Karta usług - 5 Podatek Rolny osoby prawne
  Wyświetleń: 1413
 2243. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1410
 2244. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1409
 2245. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1407
 2246. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1406
 2247. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1404
 2248. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 39 k.m. 1
  Wyświetleń: 1403
 2249. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1403
 2250. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1401
 2251. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00
  Wyświetleń: 1400
 2252. Skład osobowy Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1399
 2253. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1399
 2254. Uchwała Nr 337/2017 z dnia 22 września 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 1398
 2255. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVII sesji
  Wyświetleń: 1398
 2256. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1395
 2257. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XIX sesji
  Wyświetleń: 1389
 2258. Nabór do Publicznego Żłobka w Byczynie
  Wyświetleń: 1386
 2259. Zarządzenia Burmistrza od nr 49/07 do nr 61/07 - V kadencja - sierpień 2007 r.
  Wyświetleń: 1386
 2260. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna dz. 185/2 i 186/5 k.m. 2
  Wyświetleń: 1385
 2261. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1383
 2262. Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono pomocy w postaci umorzeń w IV kwartale 2017 r.
  Wyświetleń: 1382
 2263. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych sprzedaży w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 1381
 2264. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XVII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1381
 2265. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. Sesja LIII, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1381
 2266. Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Byczyny w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze wieńce dożynkowe/korony dożynkowe oraz najładniejsze pojazdy korowodu dożynkowego zgłoszone do gminnych konkursów dożynkowych 2017
  Wyświetleń: 1381
 2267. Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej najładniejsze posesje w Gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1379
 2268. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1377
 2269. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1374
 2270. 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1371
 2271. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1367
 2272. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1367
 2273. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2012 roku
  Wyświetleń: 1366
 2274. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVIII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1366
 2275. Zgłaszanie kandydatów do OKW do dnia 21 września 2018 r. do godz. 15.00
  Wyświetleń: 1366
 2276. V sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28 grudnia 2018 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 1365
 2277. Dokumentacja pokontrolna WF-K UM Byczyna
  Wyświetleń: 1364
 2278. Karta usług - 4 Podatek Łączne Zobowiązanie Pieniężne osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1364
 2279. Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2018
  Wyświetleń: 1363
 2280. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1362
 2281. Kontrola w Referacie Promocji, Rozwoju i Turystyki Urzędu miejskiego w Byczynie
  Wyświetleń: 1357
 2282. Uchwały rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 sierpnia 2018 r. Sesja LV kadencja VII
  Wyświetleń: 1356
 2283. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1354
 2284. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Ochrona i promocja zdrowia
  Wyświetleń: 1354
 2285. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1351
 2286. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania realizowanego przez Zamawiającego, tj.: „Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”
  Wyświetleń: 1351
 2287. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na II sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1351
 2288. Nieruchomości niezabudowane i zabudowane na sprzedaż Byczyna miasto
  Wyświetleń: 1350
 2289. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1347
 2290. 17. Przebudowa - adaptacja budynku komunalnego w Polanowicach 82 na potrzeby dwóch lokali mieszkalnych dla repatriantów
  Wyświetleń: 1344
 2291. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIV sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1341
 2292. Uchwała Nr 114/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2016 r.
  Wyświetleń: 1340
 2293. ZARZĄDZENIE NR 135/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Kredyt długoterminowy do kwoty 2 066 251,54 zł.
  Wyświetleń: 1340
 2294. Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1338
 2295. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XL sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1331
 2296. Zarządzenia Burmistrza od nr 46/07 do nr 48/07 - V kadencja - lipiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1331
 2297. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1329
 2298. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1328
 2299. 18. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1327
 2300. Protokoły z sesji Rady Miejskiej V kadencji z 2006 roku:
  Wyświetleń: 1327
 2301. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1324
 2302. Karta i procedury audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 1324
 2303. Protokoły z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1324
 2304. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLVII sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1324
 2305. Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1322
 2306. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1320
 2307. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1315
 2308. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXXIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1314
 2309. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1314
 2310. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1312
 2311. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na VIII sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1310
 2312. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1307
 2313. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1306
 2314. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1305
 2315. Plan zamówień w 2018 r.
  Wyświetleń: 1305
 2316. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XLIX sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1305
 2317. Karta usług - 1 Podatek Rolny osoby fizyczne
  Wyświetleń: 1302
 2318. Zarządzenia Burmistrza od nr 62A/07 do nr 74/07 - V kadencja - wrzesień 2007
  Wyświetleń: 1302
 2319. Zawiadomienie na LII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 26 kwietnia 2018 r o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1299
 2320. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na XXVI sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1298
 2321. Zawiadomienie na LIV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1294
 2322. Uwaga! Burmistrz Byczyny uprzejmie informuje..
  Wyświetleń: 1293
 2323. Informacja o odwołaniu sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 4 czerwca 2018 r
  Wyświetleń: 1292
 2324. Protokoły z Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1291
 2325. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na L sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1291
 2326. Zarządzenia Burmistrza od nr 40/07 do nr 45/07 - V kadencja - czerwiec 2007 r.
  Wyświetleń: 1291
 2327. Zarządzenia Burmistrza od nr 80/07 do nr 86/07 - V kadencja - listopad 2007
  Wyświetleń: 1289
 2328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1284
 2329. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na LI sesji kadencja V
  Wyświetleń: 1282
 2330. Zarządzenie Nr 48_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 21 marca 2018 roku
  Wyświetleń: 1282
 2331. Ogłoszenie o mozliwości składania wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na rok 2011.
  Wyświetleń: 1281
 2332. Zarządzenie Nr 160_2017 Burmistrza Byczyny z dnia 20 listopada 2017 r., w sprawie udzielenia Dyrektorowi Ośwoadka Pomocy Społecznej w Byczynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.
  Wyświetleń: 1280
 2333. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1278
 2334. Informacja o wynikach naboru na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w CISPOL
  Wyświetleń: 1274
 2335. Zapytanie ofertowe na stanowisko Doradca Zawodowy w projekcie "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 1273
 2336. Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 85/2018
  Wyświetleń: 1273
 2337. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1271
 2338. Zarządzenie Nr 102 A/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niezapowiedzianej i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1271
 2339. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1270
 2340. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1265
 2341. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1262
 2342. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  Wyświetleń: 1258
 2343. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 1258
 2344. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Byczynie dnia 27 września 2018 r., godz. 15.00
  Wyświetleń: 1258
 2345. Kontrola Prawidłowości realizacji zadania w zakresie udzielania dotacji celowch na rzecz klubów sportowych działających na terenie gminy -rok 2016
  Wyświetleń: 1250
 2346. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na V sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1247
 2347. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 27 września 2018 sesja LVI, Kadencja VII
  Wyświetleń: 1247
 2348. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1247
 2349. Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 kwietnia 2018 r
  Wyświetleń: 1246
 2350. Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Byczynie na I sesji kadencja VI
  Wyświetleń: 1245
 2351. Uchwała Nr 53/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1244
 2352. Uchwała nr 12/27/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1243
 2353. Uchwały z dnia 08 kwietnia 2011 r. sesja VIII kadencja VI
  Wyświetleń: 1243
 2354. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na III cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 1240
 2355. 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Jaśkowicach
  Wyświetleń: 1239
 2356. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, na sprzedaż
  Wyświetleń: 1234
 2357. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1231
 2358. Zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - Zmiana i wydłużenie terminu
  Wyświetleń: 1228
 2359. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1225
 2360. 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nasalach w kierunku Pszczonek
  Wyświetleń: 1223
 2361. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 39/2018
  Wyświetleń: 1220
 2362. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku
  Wyświetleń: 1217
 2363. Informacje o wyniku naboru na stanowisko-Asystent rodziny
  Wyświetleń: 1214
 2364. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 rok dla placówek publicznych i niepublicznych dotowanych przez Gminę Byczyna
  Wyświetleń: 1213
 2365. Zarządzenia Nr 27/2015 Burmistrza Byczyny z dnia 12 lutego 2015 r. - Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1212
 2366. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego w zakresie:Ochrona dóbr kultury i tradycji
  Wyświetleń: 1211
 2367. Miejsce rekreacji i zabaw na terenie Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1210
 2368. 14. Budowa Otwartych Stref Aktywności w gminie Byczyna
  Wyświetleń: 1209
 2369. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność gminy Byczyna przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy
  Wyświetleń: 1205
 2370. Uchwała Nr 584/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1204
 2371. Zawiadomienie na LIII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 24 maja 2018 r (czwartek) o godz. 12.00 w Pałacu w Proślicach
  Wyświetleń: 1201
 2372. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna działka nr 274/3
  Wyświetleń: 1198
 2373. Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż
  Wyświetleń: 1197
 2374. Nabór na stanowisko instruktora zawodu do warsztatu stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
  Wyświetleń: 1196
 2375. Zarządzenie nr 139 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 30.10.2017 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
  Wyświetleń: 1196
 2376. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1192
 2377. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli CISPOL Polanowice - z zakresu realizacji zadań oraz wydatki rzeczowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 1188
 2378. Uchwała nr 573_2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Byczyna
  Wyświetleń: 1185
 2379. Zarządzenia Burmistrza od nr 75/07 do nr 79/07 - V kadencja - październik 2007
  Wyświetleń: 1184
 2380. Zarządzenie Nr 39_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1180
 2381. Nabór na stanowisko INSTRUKTORA ZAWODU DO WARSZTATU PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH
  Wyświetleń: 1177
 2382. Zawiadomienie na LV sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 13.00
  Wyświetleń: 1172
 2383. I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Nasalach
  Wyświetleń: 1171
 2384. Informacja o zmianie terminu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej w Byczynie
  Wyświetleń: 1170
 2385. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018r. - forma pomocy ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, ulgi w podatku rolnym, dotacje
  Wyświetleń: 1165
 2386. Powołane obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1159
 2387. Uchwała Nr 582/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1159
 2388. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 37/2018
  Wyświetleń: 1156
 2389. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
  Wyświetleń: 1154
 2390. Zarządzenie nr 76/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 16 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 1154
 2391. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 388/13 a.m. 7 położnej w Byczynie
  Wyświetleń: 1149
 2392. II rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 1147
 2393. Pomoc de minimis w rolnictwie - stan wykorzystania limitu
  Wyświetleń: 1144
 2394. Uchwała Nr 583/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Byczyna na 2017 r.
  Wyświetleń: 1141
 2395. Nabór do Publicznego Przedszkola w Byczynie
  Wyświetleń: 1140
 2396. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 40/2018
  Wyświetleń: 1127
 2397. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 18 października 2018 r
  Wyświetleń: 1122
 2398. Protokół z kontroli realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1120
 2399. Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1116
 2400. Sprawozdanie z Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok
  Wyświetleń: 1115
 2401. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Byczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Wyświetleń: 1110
 2402. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1108
 2403. Uchwała nr 12/28/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1102
 2404. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku. V sesja VIII kadencji
  Wyświetleń: 1100
 2405. II rokowania na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 1099
 2406. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na 2016 rok
  Wyświetleń: 1095
 2407. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stodoły położonej w Roszkowicach
  Wyświetleń: 1091
 2408. Kontrola z zakresu komunikacji w Urzędzie Miejskim w Byczynie dotycza obiegu dokumentów finasowo - ksiegowych
  Wyświetleń: 1088
 2409. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29.11.2018 r. Sesja II, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1078
 2410. Zarządzenie nr 77/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 1077
 2411. Zawiadomienie na III sesję Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 15.00
  Wyświetleń: 1076
 2412. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 96/2018
  Wyświetleń: 1073
 2413. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 1072
 2414. Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych i wyposażenia
  Wyświetleń: 1069
 2415. Zawiadomienie na VI sesja Rady Miejskiej w Byczynie dnia 30 stycznia 2019 r. o godz. 14:00
  Wyświetleń: 1065
 2416. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 rok
  Wyświetleń: 1063
 2417. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 grudnia 2018 r., sesja IV
  Wyświetleń: 1059
 2418. ZARZĄDZENIE NR 101/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Pol
  Wyświetleń: 1053
 2419. Uchwały Rady Miejskiej 2019
  Wyświetleń: 1052
 2420. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/9-274/11
  Wyświetleń: 1051
 2421. Uchwała Nr 146/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2017 r.
  Wyświetleń: 1050
 2422. Plan Gospodarki Nieskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1047
 2423. Uchwały z I Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 listopada 2018 r., Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1044
 2424. Zapytanie ofertowe na zakup paliwa na potrzeby projektu ,,Twoje życie –Nasza wspólna sprawa II”na warsztaty pielęgnacji terenów zielonych
  Wyświetleń: 1039
 2425. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 1034
 2426. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok - początek VIII kadencji
  Wyświetleń: 1034
 2427. Regulamin zamówień publicznych do kwoty 30.000,00 euro
  Wyświetleń: 1033
 2428. Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 1029
 2429. Kwartalna informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za II kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku
  Wyświetleń: 1027
 2430. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
  Wyświetleń: 1022
 2431. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 stycznia 2019 r. Sesja VI, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 1018
 2432. Zaproszenie do wyrażenia opinii na temat wariantów budowy drogi ekspresowej S11
  Wyświetleń: 1018
 2433. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 125/2018
  Wyświetleń: 1015
 2434. I rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Byczynie przy ul. Okrężnej 27A
  Wyświetleń: 1013
 2435. Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 138/2018 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Wyświetleń: 1004
 2436. Zarządzenie nr 153a 2017 Burmistrza Byczyny z dnia 17.11.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 132 2017 z dnia 05.10.2017 r
  Wyświetleń: 994
 2437. Informacja o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o losowaniu
  Wyświetleń: 990
 2438. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Byczynie VIII kadencji - rok 2019
  Wyświetleń: 988
 2439. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Byczyna, ul. Borkowska 274/4-274/5
  Wyświetleń: 986
 2440. I rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Byczyna w Polanowicach
  Wyświetleń: 983
 2441. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w dzierżawę nr 174/2018
  Wyświetleń: 983
 2442. Zawiadomienie na VII sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 6 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 982
 2443. Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 979
 2444. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskie dz. 274/12
  Wyświetleń: 972
 2445. Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych
  Wyświetleń: 972
 2446. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 listopada 2018 r., sesja III, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 969
 2447. Protokół z Kontroli w Niepublicznym Przedszkolu "Mysia Wieża" w Byczynie
  Wyświetleń: 965
 2448. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 960
 2449. Protokoły z sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, rok 2018
  Wyświetleń: 958
 2450. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 38/2018
  Wyświetleń: 958
 2451. Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 953
 2452. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 950
 2453. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 949
 2454. Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 27 marca 2018 r
  Wyświetleń: 946
 2455. Kontrola Problemowa w Publicznym Przedszkolu w Byczynie
  Wyświetleń: 943
 2456. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 w Byczynie przy ul Orężnej 27A
  Wyświetleń: 941
 2457. VIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 8:00
  Wyświetleń: 938
 2458. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 934
 2459. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Byczyna w Byczynie przy ul. Długiej nr 5
  Wyświetleń: 931
 2460. Uchwała Nr 385/2018 z dnia 28 września 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
  Wyświetleń: 930
 2461. Skład osobowy Miejskiej Komisji Wyborczej w Byczynie
  Wyświetleń: 929
 2462. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem nr 80/2018
  Wyświetleń: 928
 2463. IX sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 15:00
  Wyświetleń: 925
 2464. Zarządzenie nr 126/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 925
 2465. Odwołanie I przetargu nieograniczonego przy ul. Borkowskiej
  Wyświetleń: 923
 2466. Zarządzenie nr 62/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 11 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 921
 2467. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 w Byczynie przy ul 3 Maja 19
  Wyświetleń: 920
 2468. Dużury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 919
 2469. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów "Szkoła dla rodziców" w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 919
 2470. Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 30 kwietnia 2018 roku
  Wyświetleń: 910
 2471. Raport z bilansu otwarcia
  Wyświetleń: 909
 2472. Rejestr Wyborców
  Wyświetleń: 908
 2473. Kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 907
 2474. Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 61/2018
  Wyświetleń: 905
 2475. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę nr 95/2018
  Wyświetleń: 902
 2476. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej - II Tura
  Wyświetleń: 899
 2477. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nr 79/2018
  Wyświetleń: 897
 2478. Zarządzenie Nr 208/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 890
 2479. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w Byczynie przy ul. Borkowskiej, dz. nr 274/9- 274/12
  Wyświetleń: 886
 2480. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 886
 2481. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej na IV cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”
  Wyświetleń: 884
 2482. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Byczyna przeznaczonej do oddania w najem nr 90/2018
  Wyświetleń: 882
 2483. Odśnieżanie dróg gminnych na terenach wiejskich - 2019
  Wyświetleń: 881
 2484. ZARZĄDZENIE NR 103/2017 BURMISTRZA BYCZYNY z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówk
  Wyświetleń: 879
 2485. Zawiadomienie na IV Sesję Rady Miejskiej w Byczynie dnia 7 grudnia 2018 r., godz.: 8:00
  Wyświetleń: 871
 2486. Zarządzenie Nr 32_2018 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lutego 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Samochodu pożarniczego marki Żuk
  Wyświetleń: 866
 2487. Zarządzenie nr 155/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 865
 2488. Odśnieżanie dróg, chodników i placów gminnych w sezonie - 2019
  Wyświetleń: 864
 2489. Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosći -lokalu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
  Wyświetleń: 864
 2490. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Byczyna przy ul. Borkowskiej w Byczynie (274/4, 274/5)
  Wyświetleń: 863
 2491. Pismo dotyczące zamiaru przeniesienia Technikum, Liceum oraz Branżowej Szkoły do budynku przy ul. Borkowskiej 3
  Wyświetleń: 861
 2492. Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds Funduszy Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 861
 2493. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 860
 2494. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę nr 86/2018
  Wyświetleń: 860
 2495. Uchwały Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 6 lutego 2019 r. sesja VII, Kadencja VIII
  Wyświetleń: 858
 2496. II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej w Polanowicach
  Wyświetleń: 857
 2497. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul Cegielnianej
  Wyświetleń: 852
 2498. Zarządznie Nr 8/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
  Wyświetleń: 848
 2499. Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot funduszu sołeckiego na rok 2019
  Wyświetleń: 846
 2500. Zarządzenie Nr 150/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 10 września 2018 roku
  Wyświetleń: 844
 2501. Zapytanie ofertowe na prowadzenie warsztatów rozwojowych dla młodzieży w ramach realizacji projektu pn.: "Twoje życie - nasza wspólna sprawa II"
  Wyświetleń: 840
 2502. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie nr 134/2018
  Wyświetleń: 838
 2503. Protokoły Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie - 2018-2019 kadencja VIII
  Wyświetleń: 837
 2504. Zarządzenie nr 100/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 22 czerwca 2018 r.
  Wyświetleń: 835
 2505. Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 23 marca 2018 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2018.
  Wyświetleń: 834
 2506. Dokumentacja przebiegu kontroli problemowej przeprowadzonej w zakresie Funkcjonowania środowiska wewnętrznego w obszarze zarządzania i administrowania
  Wyświetleń: 833
 2507. INFORMACJA O DYŻURACH URZĘDNIKA WYBORCZEGO
  Wyświetleń: 830
 2508. Zarządzenie Nr 207/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 830
 2509. Zarządzenie Nr 147/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 3 września 2018 roku
  Wyświetleń: 829
 2510. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie
  Wyświetleń: 828
 2511. WYMIAR PODATKU ROLNEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W DANYM ROKU
  Wyświetleń: 826
 2512. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchmości gruntowej niezabudowanej w Byczynie przy ul.Cegielnianej
  Wyświetleń: 825
 2513. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Byczyna za III kwartał 2018 roku sporządzona według stanu na dzień 30 września 2018 roku
  Wyświetleń: 824
 2514. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki nr 399/13 a.m. 7 położonej w Byczynie.
  Wyświetleń: 824
 2515. Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Byczyny z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 823
 2516. I rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 stanowiącego własność Gminy Byczyna położonego w Nasalach nr 58
  Wyświetleń: 822
 2517. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Byczyna przeznaczonych do oddania w najem nr 73/2018
  Wyświetleń: 821